Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 230/2012 z dnia 2012-03-15

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - Dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego, oświadczeń woli związanych z podpisaniem umowy i rozliczeniem otrzymanego dofinansowania w przypadku uzyskania dofinansowania projektu pn. "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa" w ramach programu Leonardo da Vinci.
 2. Czynności, o których mowa w pkt 1, mogą być podejmowane i składane przez Panią Adrianę Salamończyk jednoosobowo.

§ 2. Potwierdza się umocowanie Pani Adrianny Salamończyk do złożenia w dniu 3.02.2012 wniosku o dofinansowanie projektu "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa".

§ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1 udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie złożył wniosek w ramach programu Leonardo da Vinci o dofinansowanie projektu pn. "Europejska jakość w szkoleniu uczniów hotelarstwa".

Łączna wysokość środków wnioskowanych z programu wynosi 25 540,00 euro.

Ponieważ ZSP Nr 1 w Chojnie jest jednostką organizacyjną Powiatu i nie posiada osobowości prawnej, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa dyrektorowi do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu.

data opublikowania: 2012-03-19 10:02:08
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 10:02:08

Strona odwiedzona 444 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.