Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

70 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 232/2012 z dnia 2012-03-15

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 3 458,99 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 3 458,99 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 458,99 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 55 358,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 710-Działalność usługowa - 36 900,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 36 900,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12 500,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 12 500,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 3 458,99 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 458,99 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 500,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 500,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 51 900,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 710-Działalność usługowa - 30 000,00 zł
  rozdział 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - 30 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 12 500,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 12 500,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 6 900,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 6 900,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 2 500,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 500,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:
uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
uchwałą Nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku Nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku Nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 4 do niniejszej uchwały,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 1 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów Powiatu Gryfińskiego i plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 458,99 zł, w związku z porozumieniem z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o 2 500,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w tym rozdziale Zespołu Szkół Ponadgminazjalnych Nr 1 w Chojnie o 1 000,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 1 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne wyniki i wybitne osiągnięcia w nauce w I semestrze roku szkolnego 2011/2012.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie finansowym Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75421-Zarządzenie kryzysowe. Zmniejsza się o 12 500,00 zł plan wydatków bieżących, przy jednoczesnym zwiększeniu paragrafu 6050-Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, z przeznaczeniem na zamontowanie anteny do łączności radiowej z Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego i z gminami powiatu gryfińskiego.
 4. Wnioskiem Geodety Powiatowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 71013-Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) o 6 900,00 zł, i dokonuje się zmian w planie wydatków w tym rozdziale zmniejszając plan wydatków na zadania inwestycyjne o 30 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków bieżących, z przeznaczeniem na realizację umowy na asystę techniczną i konserwację oprogramowania.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-03-19 10:14:40
data ostatniej aktualizacji: 2012-03-19 10:14:40

Strona odwiedzona 494 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.