Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

73 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 238/2012 z dnia 2012-04-05

w sprawie wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej na okres do 3 lat pomieszczenia biurowego stanowiącego własność Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1592, zm. Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1688, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055; z 2007r. Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 92, poz. 753, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) oraz art. 25b w związku z art.23 ust 1 pkt 7a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651; zm. Dz. U. z 2010r. Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz. 1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 187, poz. 1110, Nr 163, poz. 981, Nr 224, poz. 1337) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wydzierżawienie w drodze bezprzetargowej pomieszczeni biurowego nr 3.18. o powierzchni użytkowej 21,45m2 wraz z udziałem w częściach wspólnych w budynku stanowiącym własność Powiatu Gryfińskiego, przy ul. Dworcowej 1 w Chojnie.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Pani Aneta Kurczewska - Cieślak - dzierżawca pomieszczenia biurowego nr 3.17. o powierzchni użytkowej 23,36m2 oraz części wspólnych w budynku przy ul. Dworcowej 1, usytuowanym na działce 272, położonej w obrębie 3, miasta Chojna, będącej własnością Powiatu Gryfińskiego, wystąpiła o wyrażenie zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy przedmiotowego pomieszczenia z przeznaczeniem na prowadzenie dotychczasowej działalności gospodarczej - Centrum Szkoleniowo - Doradczego pod firmą SALOMON.

Jednocześnie w celu rozszerzenia prowadzonej działalności wnioskodawca wystąpił o wydzierżawienie pomieszczenia sąsiadujące nr 3.18. o pow.21,45m2. Nadmienić należy, że oba pomieszczenia zostały wyremontowane i dostosowane pod względem instalacyjnym do pełnienia funkcji pomieszczenia biurowego przez wnioskodawcę we własnym zakresie.

Stosownie do przepisu art. 25b w związku z art. 23 ust 1 pkt 7a oraz art. 37 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami powiatowym zasobem nieruchomości gospodaruje zarząd powiatu. Zarząd Powiatu wydzierżawia, wynajmuje i użycza nieruchomości wchodzące w skład zasobu, przy czym umowa zawierana na czas oznaczony do lat 3 nie wymaga zgody rady powiatu oraz przeprowadzenia przetargu.

data opublikowania: 2012-04-06 11:35:49
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-06 11:35:49

Strona odwiedzona 339 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.