Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

75 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 248/2012 z dnia 2012-04-19

w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie umowy na usługę stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat strony internetowej na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie Grantu EURES Odra - Oder 2011- 2012

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2011 Nr 21 poz. 113, Dz.U.2011 Nr 149, poz. 887, Dz.U.2011 Nr 217, poz. 1281), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy ( tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010 Nr 254, poz.1700, Dz.U.2010 Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010 Nr 257, poz.1726, Dz.U.2011 Nr 45, poz.235, Dz.U.2011 Nr 106, poz.622, Dz.U.2011 Nr 171, poz.1016, Dz.U.2011 Nr 205, poz.1211, Dz.U.2011 Nr 291, poz.1707,) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

Wyraża się zgodę na zawarcie przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie umowy na usługę stworzenia i utrzymania przez okres 3 lat strony internetowej na potrzeby realizacji przez Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie Grantu EURES Odra - Oder 2011- 2012. Umowa może zostać zawarta na okres od 19.04.2012r. do 18.04.2015r.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zgodnie z umową na Grant EURES Odra -Oder na okres 01.11.2011 do 31.05.2012r. zobowiązany jest do zrealizowania zadania polegającego na wdrożeniu strony internetowej dotyczącej współpracy trans granicznej oraz życia i pracy na terenie Niemiec. Zgodnie z tą umową koszty na realizację tego zadania muszą zostać poniesione do 31.05.2012r. natomiast umowa dotycząca jego realizacji będzie zawarta na okres 3 lat od dnia jej podpisania tj. od 19.04.2012r.do 18.04.2015r.

data opublikowania: 2012-04-24 08:36:04
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-24 08:36:04

Strona odwiedzona 440 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.