Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

76 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 254/2012 z dnia 2012-04-26

w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zmienionej:

 • uchwałą Nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 241/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą Nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 20 987,29 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 12 616,77 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 7 870,52 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 130 400,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 300,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanych transz w marcu i kwietniu po 1,00 zł i transz od maja do listopada po 37,00 zł i w grudniu o 39,00 zł).
 2. Uchwałą Nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 44 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 44 000,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 3. Uchwałą Nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 1 086 393,90 zł (zwiększenie transz od maja do listopada po 136 000,00 zł i w grudniu o 134 393,90 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 28 033,25 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 235 500,00 zł (zwiększenie transzy od maja do listopada po 30 000,00 zł i w grudniu o 25 500,00 zł),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 215 964,00 zł (zmniejszenie transz od maja do listopada po 26 000,00 zł i w grudniu o 33 964,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 50 529,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu).
 4. Uchwałą Nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 94 000,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie o 31 336,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie o 27 110,00 zł (zwiększenie transzy w kwietniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 12 380,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 14 676,00 zł (zwiększenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 8 498,00 zł (zwiększenie transzy w maju).
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 20 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w lipcu i sierpniu po 10 000,00 zł. Zmiany spowodowane są wydatkami poniesionymi na zakup oleju opałowego.
 6. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się transze w lipcu i sierpniu po 10 000,00 zł i we wrześniu o 15 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w kwietniu o 35 000,00 zł, z przeznaczeniem na płatności za media dostarczane przez SOSW w Chojnie i ZSP Nr 1 w Chojnie.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 240 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w maju o 100 000,00 zł, w lipcu i sierpniu po 50 000,00 zł i w październiku o 40 000,00 zł. Zmian dokonuje się w związku z wydatkami na zakup oleju opałowego i realizację projektu "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" w ramach RPO.
 8. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w kwietniu o 18 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w maju o 18 000,00 zł. Zmiany spowodowane są wypłatą nagrody jubileuszowej i odpraw emerytalnych.
 9. Zmianą harmonogramu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zwiększa się o 132 300,00 zł transzę w kwietniu, z przeznaczeniem na wypłatę "mundurówek", przy jednoczesnym zmniejszeniu transz od maja do października po 16 536,00 zł, w listopadzie o 16 539,00 zł i w grudniu o 16 545,00 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-04-27 10:29:57
data ostatniej aktualizacji: 2012-04-27 10:29:57

Strona odwiedzona 284 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.