Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

79 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 257/2012 z dnia 2012-05-17

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r.

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (t.j. Dz. U. z 2011r Nr 127, poz. 721; Dz. U. z 2010r. Nr 171, poz.1016, nr 209, poz.1243 i , nr 291, poz. 1707) oraz art. 13, 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1241, nr 209, poz. 1244, nr 232, poz. 1378, uchwały Nr 245/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 kwietnia 2012r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012 r.
 2. Powierza się wykonanie powyższego zadania Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie i Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

§ 2. Zatwierdza się środki finansowe na działalność, o której mowa w § 1, w wysokości 85.000,00 zł, pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z podziałem na Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie - 49.601,70 zł i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 35.398,30 zł.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą zlecania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu, który ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2012r. zatwierdza propozycję przedłożoną przez Komisję rozpatrującą oferty na przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 85.000,00zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie - 49.601,70 zł i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 35.398,30zł.

data opublikowania: 2012-05-29 13:23:09
data ostatniej aktualizacji: 2012-05-29 13:23:09

Strona odwiedzona 303 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.