Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

82 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 269/2012 z dnia 2012-06-06

w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 36a ust. 14, w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Przedłuża się powierzenie stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk na 5 lat szkolnych tj. od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2017 r.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1531, Nr 227 poz. 1658; z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280; z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370; z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 219 poz. 1705, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1244, Nr 219 poz. 1705; z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 148 poz. 991, Nr 127 poz. 857; z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1206UZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą określoną w ustawie o systemie oświaty, kandydata na stanowisko dyrektora szkoły/placówki wyłania się w drodze konkursu lub przedłuża się powierzenie stanowiska dotychczasowemu dyrektorowi po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej oraz w uzgodnieniu z kuratorem oświaty.

Po uzyskaniu wymaganych opinii, w związku z sumiennym wypełnianiem obowiązków i wzorową współpracą z organem prowadzącym obecnego dyrektora uzasadnione jest przedłużenie powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Chojnie Pani Adrianie Salamończyk na kolejne 5 lat szkolnych.

data opublikowania: 2012-06-08 11:37:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-08 11:37:37

Strona odwiedzona 318 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.