Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

84 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 277/2012 z dnia 2012-06-21

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 209 poz. 1244), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie :
  1. Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności.
  2. Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadania wymienionego w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Dla powiatu gryfińskiego obowiązuje "program ochrony powietrza" ze względu na przekroczenie poziomu docelowego przez średnioroczne stężenie benzo(a)pirenu.

"Program Ochrony Powietrza dla strefy powiat gryfiński" został uchwalony przez Sejmik Województwa Zachodniopolskiego w marcu 2010 r. (Uchwała Nr XXXVIII/431/10 z dnia 16 marca 2010 r.).

Wyniki obliczeń pokazują, że podstawowym problemem w powiecie, powodującym przekroczenia poziomu docelowego B(a)P jest ogrzewanie indywidualne paliwami stałymi.

Przedmiotowy program zawiera "Harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji poszczególnych działań naprawczych ze wskazaniem organów administracji i podmiotów, do których są skierowane zadania oraz efektem ekologicznym poszczególnych zadań w powiecie gryfińskim" z którego wynika, że Starostwo Powiatowe w Gryfinie winno przeprowadzić kampanię edukacyjną uświadamiającą społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Lucyna Krzemińska
Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-06-22 14:50:52
data ostatniej aktualizacji: 2012-06-22 14:50:52

Strona odwiedzona 316 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.