Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

85 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 282/2012 z dnia 2012-06-28

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 Uchwały Nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 356 822,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 350 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 350 000,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 6 822,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 6 822,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 8,94 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 8,94 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 8,94 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 743 774,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 360 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 360 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 7 900,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 7 900,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 323 382,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 323 382,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 45 670,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 45 670,00 zł

  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 6 822,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 6 822,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 386 960,94 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 10 000,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 10 000,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 5 600,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 5 600,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 47 970,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 47 970,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 8,94 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 8,94 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 323 382,00 zł
  rozdział 85111-Szpitale ogólne - 323 382,00 zł

§ 3. W Uchwale Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

 • uchwałą Nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale Nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały Nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku Nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku Nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku Nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 3.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zmniejsza się 10 000,00 zł plan wydatków na zadanie: Przebudowa ulic Żółkiewskiego i Dworcowej w Chojnie", przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Krzymów".
 2. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 350 000,00 zł, w związku z podpisaniem umowy pomiędzy Województwem Zachodniopomorskim a Powiatem Gryfińskim na dofinansowanie realizacji zadania własnego województwa określonego ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych pn. "Przebudowa drogi powiatowej Nr 1384Z Kłodowo - Trzcińsko-Zdrój - Warnice na odcinku Żelechowo - Grzybno".
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zmienia się nazwy zadań inwestycyjnych finansowanych środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zadanie pn."Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, pielęgnacja zieleni oraz odwodnienie terenu w obrębie działki"- plan wydatków na zadanie 225 662,00 zł oraz zadanie pn. "Przebudowa pomieszczeń w budynku po Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie na zakład opiekuńczo-leczniczy przy ul. Armii Krajowej w Gryfinie" - plan wydatków na zadanie 97 720,00 zł otrzymuje nazwę "Termomodernizacja budynku po byłej Poradni Psychologiczno -Pedagogicznej w Gryfinie w zakresie: docieplenie ścian, dachu, stropodachu, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, robót instalacji wod.-kan. i instalacji c.o., pielęgnacji zieleni oraz odwodnienia terenu w obrębie działki" - plan wydatków na zadanie 323 382,00 zł.
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 2 300,00 zł, z przeznaczeniem na opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego (opłata na rzecz Województwa Zachodniopomorskiego z tytułu odprowadzanych ścieków do wód lub do ziemi z drogi powiatowej 1353Z Stare Czarnowo-Kołowo, Chojna- ul. Klonowa, Szczecińska, Tartaczna, Jodłowa, z drogi Nr 1362Z Wełtyń- Gajki na odcinku Bartkowo-Gajki, Nr 1418Z Mieszkowice-Gozdowice na odcinku ul. Odrzańskiej w Mieszkowicach, Osinów Dolny-byłe przejście graniczne).
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Zmniejsza się o 5 600,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w związku z koniecznością wypłaty odprawy pośmiertnej dla uprawnionego członka rodziny zmarłego pracownika.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 45 670,00 zł, z przeznaczeniem na remont urządzeń grzewczych.
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 8,94 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność, w związku z rozliczeniem dotacji celowej z Gminy Chojna na zadanie w zakresie oświaty, polegające na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka z Przedszkola Miejskiego w Chojnie.
 8. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego Nr 322/2012 z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego o 6 822,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagrody jubileuszowej dla pracowników PINB w Gryfinie.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-07-02 14:26:34
data ostatniej aktualizacji: 2012-07-02 14:26:34

Strona odwiedzona 328 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.