Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

90 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 300/2012 z dnia 2012-08-02

w sprawie unieważnienia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku w zakresie: "Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)-pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności."

Na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536; zmiany: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz.1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 149 poz.887), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Unieważnia się otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w 2012 roku ogłoszony Uchwałą Nr 277/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012r. w zakresie: "Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności".
 2. Informacja o unieważnieniu otwartego konkursu ofert zamieszczona zostanie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego oraz na tablicy ogłoszeń w budynkach Starostwa Powiatowego w Gryfinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu Gryfińskiego na posiedzeniu w dniu 21.06.2012r. podjął Uchwałę Nr 277/2012 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadani publicznego w 2012 roku w zakresie: "Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej uświadamiającej społeczeństwo o zagrożeniach dla zdrowia związanych z emisją benzo(a)pirenu podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) w paleniskach domowych o niskiej sprawności". Termin składania ofert upłynął z dniem 20 lipca 2012r.

W terminie przewidzianym Uchwałą nie złożono żadnej oferty. Mając na uwadze powyższe, na podstawie art. 18a ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity - Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Gryfinie unieważnia otwarty konkurs ofert ogłoszony Uchwałą Nr 277/2012 z dnia 21.06.2012r.

Karina Osińska
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

data opublikowania: 2012-08-03 13:41:36
data ostatniej aktualizacji: 2012-08-03 13:41:36

Strona odwiedzona 271 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.