Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

94 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 308/2012 z dnia 2012-08-30

w sprawie udzielenia upoważnienia wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. ), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - Pana Macieja Puzika do podpisywania umów, porozumień partnerskich oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, Działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego.
 2. W ramach upoważnienia, o którym mowa w ust. 1 można zawierać umowy, porozumienia partnerskie do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.

§ 2. Upoważnienia, o którym mowa w § 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz. 1759; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281

2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429UZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie aplikuje na zasadzie partnerstwa w ramach POKL, Priorytet IX, Działanie 9.2 o dofinansowanie projektu pn. "Nowoczesna szkoła zawodowa - wsparcie uczniów szkół zawodowych w uzyskiwaniu kwalifikacji".
Partnerem wiodącym jest Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Polskich Ośrodek Doskonalenia Kadr ze Szczecina.
Projekt skierowany jest do uczniów szkół zawodowych. Jego celem jest poprawa sytuacji absolwentów poprzez wyposażenie ich w kwalifikacje i uprawnienia wymagane przez pracodawców, a także wspieranie szkół w opracowaniu i wdrożeniu programów rozwojowych uwzględniających wymagania lokalnych rynków pracy.

W związku z powyższym, istnieje konieczność udzielenia upoważnienia wicedyrektorowi ZSP nr 2 w Gryfinie do dokonywania czynności związanych z aplikowaniem i dalszą realizacją projektu.

data opublikowania: 2012-09-04 14:47:27
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-04 14:47:27

Strona odwiedzona 399 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.