Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

96 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 321/2012 z dnia 2012-09-13

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220; Nr 62 poz.558; Nr 113 poz. 984; Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806; Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się pełnomocnictwa Panu Maciejowi Puzikowi - Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie do podpisania wniosku o dofinansowanie realizacji projektu pn. "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.2 - Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego, a także do podpisania umowy, umowy o dofinansowanie, innych umów oraz wykonywania wszelkich czynności związanych z realizacją ww. projektu.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa Panu Maciejowi Puzikowi - Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Nr 2 w Gryfinie do podejmowania wszelkich czynności w zakresie zatwierdzania i realizacji projektu, o którym mowa w § 1, a w szczególności do:

 1. zawierania umów w sprawie realizacji projektu,
 2. zatwierdzania raportów z realizacji projektu,
 3. kontroli i monitoringu przebiegu realizacji projektu.

§ 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 2 udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.

§ 4. Traci moc uchwała nr 237/2012 Zarządu Powiatu z dnia 5 kwietnia 2012 r.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

W związku z długotrwałym zwolnieniem lekarskim dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie Pani Joanny Mendrygał trwającym od 10 sierpnia 2012 roku, zgodnie ze Statutem ZSP nr 2 w Gryfinie oraz zakresem czynności od dnia 10 sierpnia 2012 roku do czasu powrotu dyrektora szkoły, zastępstwo pełni wicedyrektor Maciej Puzik.

W związku z powyższym, istnieje konieczność udzielenia Wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 w Gryfinie pełnomocnictwa do dokonywania czynności związanych z realizacją projektu "Nasze kompetencje - Nasza przyszłość".

data opublikowania: 2012-09-14 12:39:16
data ostatniej aktualizacji: 2012-09-14 12:39:16

Strona odwiedzona 374 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.