Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

98 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 331/2012 z dnia 2012-09-27

w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 241/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, - uchwałą nr 254/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 311/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 31 741,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 31 741,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 7,78 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w lipcu).
 2. Uchwałą nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 47 137,81 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 34 033,41 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 20 951,61 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 12 152,79 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 84 940,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu o 79 439,00 zł i w październiku o 5 501,00 zł).
 3. Uchwałą nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 34 870,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 4. Uchwałą nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 44 341,92 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 44 341,92 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 22 000,00 zł i w grudniu o 22 341,92 zł).
 5. Uchwałą nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 140 000,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 30 000,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 116 260,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 4 150,53 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 3 600,00 zł (zwiększenie transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 8 562,77 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 30 000,00 zł transzę we wrześniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie o 4 833,00 zł i w grudniu o 25 167,00 zł.
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w sierpniu o 81 960,12 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w październiku o 41 960,12 zł i w listopadzie o 40 000,00 zł.
 8. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze Starostwa Powiatowego w Gryfinie w styczniu o 72 194,71 zł, w lutym o 1 000 000,00 zł, w marcu o 444 000,00 zł, w kwietniu o 1 347 411,11 zł, w maju o 1 181 174,23 zł, w czerwcu o 586 000,00 zł, w lipcu o 963 619,70 zł i w sierpniu o 526 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz we wrześniu o 1 516 194,71 zł, w październiku o 1 347 411,11 zł, w listopadzie o 1 181 174,23 zł i w grudniu o 2 075 619,70 zł.
 9. Zmianą harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zwiększa się o 8 242,00 zł transzę we wrześniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w lipcu o 8 116 zł i transz w październiku i w listopadzie po 57,00 zł oraz w grudniu o 12,00 zł, w celu dostosowania harmonogramu do wpływów dotacji z budżetu państwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-01 14:02:20
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-01 14:02:20

Strona odwiedzona 227 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.