Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

99 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 334/2012 z dnia 2012-10-04

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271: z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie - Panu Maciejowi Puzikowi, do podpisywania umów, porozumień oraz podejmowania wszelkich czynności związanych z realizacją projektu pn. "Kreatywni i kompetentni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.
 2. W ramach pełnomocnictwa, o którym mowa w ust. 1, można zawierać umowy, porozumienia do wysokości kwot wydatków określonych w zatwierdzonym planie finansowym jednostki.
 3. Pełnomocnictwo, o którym mowa w ust. 1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Pełnomocnictwo, o którym mowa w § 1, udzielane jest na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia pełnomocnictwa, ustania stosunku pracy bądź z końcem realizacji projektu.

§ 3. Traci moc uchwała nr 234/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwałą nr 234/2012 z dnia 22 marca 2012 r. udzielił pełnomocnictwa Pani Joannie Mendrygał - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. "Kreatywni i kompetentni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 Priorytet IX - Rozwój kształcenia i kompetencji w regionach, działanie 9.1.2 - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych.

Wniosek uzyskał akceptacje WUP w Szczecinie oraz zgodę na dofinansowanie w kwocie 310. 880 zł.

Ponieważ dyrektor przebywa na zwolnieniu lekarskim konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa Panu Maciejowi Puzikowi - wicedyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, który przejął pełnienie obowiązków dyrektora na czas nieobecności.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-08 12:02:46
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-08 12:02:46

Strona odwiedzona 278 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.