Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 342/2012 z dnia 2012-10-18

w sprawie przyznania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych

Na podstawie § 6 ust. 2 uchwały Nr XIV/117/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 1721), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dotację celową ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych. Wykaz spółek wodnych oraz wysokość dotacji dla poszczególnych spółek wodnych określa załącznik nr 1 do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Naczelnikowi Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Przedmiotową uchwałę Zarząd Powiatu w Gryfinie podjął na podstawie uchwały Rady Powiatu w Gryfinie Nr XIV/117/2012 z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonych dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 1721).

Stosownie bowiem do zapisu § 6 ust. 2 powołanej uchwały Rady Powiatu w Gryfinie, Zarząd Powiatu w Gryfinie podejmuje w drodze uchwały ostateczną decyzję o przyznaniu dotacji celowej ze środków finansowych Powiatu Gryfińskiego, przeznaczonej dla spółek wodnych na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych szczegółowych i związanych z nimi funkcjonalnie urządzeń wodnych.

Na powyższy cel w budżecie Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zabezpieczono środki finansowe w wysokości 100.000,00zł.

Zgodnie z wyżej wymienioną uchwałą Rady Powiatu, do 31 sierpnia bieżącego roku budżetowego wnioski o dofinansowanie kosztów bieżącej konserwacji urządzeń melioracji wodnych szczegółowych złożyło 5 gminnych spółek wodnych. Wysokość dotacji wynosi 40% kosztów rzeczywistych zadania.

Szczegółowy wykaz spółek wodnych oraz wysokość udzielonej w 2012 roku dotacji z budżetu Powiatu Gryfińskiego stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

Karina Osińska
Zastępca Naczelnika Wydziału
Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-19 10:29:28
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:29:28

Strona odwiedzona 311 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.