Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 343/2012 z dnia 2012-10-18

w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych powiatu polegającego na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju

Na podstawie art. 15 ust. 2a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. jedn. Dz.U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536; Dz.U. z 2011 r., Nr 112, poz. 654; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1211; Nr 208, poz. 1241; Nr 209, poz. 1244), art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 r. Nr 92 poz. 753; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) w związku z uchwałą Nr 322/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się Komisję Konkursową do opiniowania ofert złożonych w konkursie na realizację zadań własnych powiatu polegających na:

 1. prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach dla 81 osób przewlekle somatycznie chorych,
 2. prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju dla 82 osób przewlekle somatycznie chorych.

§ 2. Komisję o której mowa w § 1 powołuje się w składzie:

 1. Przewodniczący: Marianna Kołodziejska-Nowicka - dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
 2. Sekretarz: Marcin Bołbot - Konsultant ds. domów pomocy społecznej w PCPR w Gryfinie,
 3. Członkowie:
  1. Jan Podleśny - Członek Zarządu Powiatu,
  2. Izabela Świderek - Skarbnik Powiatu,
  3. Alina Leończyk - Przewodnicząca Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, - Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "Promyk" w Mieszkowicach,
  4. Elżbieta Antkowicz - Stowarzyszenie "Most" w Nowym Czarnowie,
  5. Aneta Sajdowska - Główny Księgowy PCPR w Gryfinie.

§ 3. Komisja Konkursowa pracuje zgodnie z regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Niniejsza Uchwała określa skład Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w ramach konkursu na realizację zadań własnych powiatu polegających na prowadzeniu Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju.

Zadaniem Komisji Konkursowej jest ocena merytoryczno-formalna zgłoszonych ofert, a następnie przedstawienie wyników oceny Zarządowi Powiatu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-19 10:29:28
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:29:28

Strona odwiedzona 298 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.