Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

101 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 344/2012 z dnia 2012-10-18

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 38 028,64 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 28 416,64 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 28 416,64 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 3 600,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 3 600,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 6 012,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 6 012,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 269 752,64 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 28 416,64 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 28 416,64 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 980,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 980,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 15 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 15 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 38 894,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 38 894,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 168 600,00 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 165 000,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 3 600,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 850,00 zł
  rozdział 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka - 3 850,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 6 012,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 6 012,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 231 724,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 980,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 980,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 15 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 15 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 165 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 165 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 38 894,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 38 894,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 850,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 3 850,00 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 7 000,00 zł

§ 3. W uchwale nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 294/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 298/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 302/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 307/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 310/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 337/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
 8. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
 9. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 9.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 523/2012 z dnia 04.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotacje celowe na zadanie zlecone w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 6 012,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 537/2012 z dnia 09.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotacje celowe w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 3 600,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatu wynikających z resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 "Szkolenie rodzin zastępczych, osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz dyrektorów placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego" wprowadzonego zgodnie z art. 247 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U z 2011. Nr 149, poz. 887 z późn. zm. ).
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków Powiatu Gryfińskiego o 28 416,64 zł, w związku z aneksem do umowy w sprawie wspólnej realizacji w 2012 r. robót drogowych na drodze powiatowej Nr 1390Z Chojna-Piasek, w miejscowości Krzymów (dotacja celowa z Gminy Chojna na zadanie "Przebudowa chodnika w m. Krzymów").
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych oraz Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym zwiększa plan wydatków w rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami na zadanie inwestycyjne "Projekt adaptacji budynku przy ul. Sprzymierzonych 9 na potrzeby PUP" o 1 980,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków bieżących w tym rozdziale.
 5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 165 000,00 zł, z przeznaczeniem na bieżącą działalność jednostki.
 6. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 38 894,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków jednostek oświatowych (zgodnie z załącznikami do uchwały), z przeznaczeniem na nagrody Starosty Gryfińskiego z okazji Dnia Edukacji Narodowej dla dyrektorów i nauczycieli szkół i placówek.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów o 7 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 3 500,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 3 500,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne wyniki w nauce w roku szkolnym 2011/2012.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe, zmniejsza się o 15 0000,00 zł plan wydatków na składki na Fundusz Pracy, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne.
 9. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne o 3 850,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w rozdziale 85404-Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w ramach tego rozdziału będą prowadzone zajęcia z dziećmi z orzeczeniem niepełnosprawności intelektualnej i ruchowej w wieku od 0 do momentu rozpoczęcia nauki w szkole).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-19 10:40:23
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-19 10:40:23

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.