Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

102 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 345/2012 z dnia 2012-10-25

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 27 742,66 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 6 826,50 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 6 826,50 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 1 916,16 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 916,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 19 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19 000,00 zł
 2. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 86 795,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 86 795,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 86 795,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 596 555,65 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 13 653,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 13 653,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 513 142,65 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 78 835,10 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 4 700,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 244 825,83 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 145 118,00 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 37 747,56 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 1 916,16 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 760,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 22 360,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 28 400,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 19 000,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 19 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 655 607,99 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 6 826,50 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 6 826,50 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 36 529,51 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 36 529,51 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 474 696,98 zł
  rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 13 835,10 zł
  rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 104 684,90 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 50 874,38 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 38 605,37 zł
  rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 2 762,66 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 263 934,57 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 50 760,00 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 22 360,00 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 21 741,58 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 6 658,42 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 86 795,00 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia społecznego - 86 795,00 zł

§ 3. W uchwale nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 294/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 298/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 302/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 307/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 310/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 337/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 344/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
 7. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 7.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 551/2012 z dnia 12.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zmniejszono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego o 86 795,00 zł, przeznaczoną na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby bezrobotne bez prawa do zasiłku.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 557/2012 z dnia 12.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 12 000,00 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości pozostałych po przejściach granicznych na wewnętrznych granicach Schengen oraz przygotowanie nieruchomości do sprzedaży w Osinowie Dolnym - Hohenwutzen.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 566/2012 z dnia 16.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 700-Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami o 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, na aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zmniejsza się plan wydatków na zakup usług pozostałych o 360,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla lekarzy specjalistów uczestniczących w posiedzeniach zespołów orzekających działających w poradni.
 5. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne w rozdziałach 80102-Szkoły podstawowe specjalne, 80111-Gimnazja specjalne i 80134-Szkoły zawodowe specjalne, w związku ze zmianami w arkuszu organizacyjnym jednostki, zastępstwami, zmianą wynagrodzeń pracowników pedagogicznych oraz utworzeniem nowego kierunku kształcenia w Zasadniczej Szkole Zawodowej Specjalnej.
 6. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 36 529,51 zł z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne.
 7. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 6 826,50 zł (zwiększenie dotacji celowej z Gminy Mieszkowice na zadanie inwestycyjne "Roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice").
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na zadania inwestycyjne. Zmniejsza się o 6 826,50 zł plan wydatków na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zadanie "Roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie gminy Mieszkowice".
 9. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu o 1 916,16 zł (porozumienie z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej w Chojnie w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Chojnie).
 10. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 6 918,00 zł, z przeznaczeniem na nagrodę jubileuszową dla pracownika jednostki.
 11. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia i pochodne o 22 000,00 zł (w związku z wdrożeniem podwyżek wynagrodzeń, uzyskaniem stopnia awansu zawodowego i wzrostem składek na ubezpieczenie rentowe), przy jednoczesnym zmniejszeniu pozostałych wydatków bieżących.
 12. Wnioskiem Skarbnika Powiatu, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planach wydatków Zespołu Szkół Specjalnych, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie i rozwiązuje się rezerwy celowe w dziale 801-Oświata i wychowanie w kwocie 263 934,57 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza w kwocie 6 658,42 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu finansowego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, w związku ze zmianą organizacji pracy jednostek od września 2012 r. oraz wzrostem wynagrodzeń nauczycieli.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-26 14:46:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 14:46:37

Strona odwiedzona 265 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.