Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

102 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 346/2012 z dnia 2012-10-25

w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 241/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, - uchwałą nr 254/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 311/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 331/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 9 126,50 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 9 126,50 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 2. Uchwałą nr 344/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 182 477,36 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 12 467,20 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 9 483,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie o 8 967,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 8 994,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 5 983,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 3 600,00 zł (zwiększenie transzy w październiku),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 165 000,00 zł (zwiększenie transz od października do grudnia po 55 000,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 6 012,00 zł (zwiększenie transzy w październiku).
 3. Uchwałą nr 345/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 281 296,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 307 122,50 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 100 000,00 zł i w grudniu o 207 122,50 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 1 919,16 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 86 795,00 zł (zmniejszenie transzy w listopadzie).
 4. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 26 000,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w listopadzie.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 40 000,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu.
 6. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę we wrześniu o 47 102,14 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w listopadzie o 20 000,00 zł i w grudniu o 27 102,14 zł.
 7. Zmianą harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zwiększa się o 99,00 zł transzę w październiku, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w grudniu, w celu dostosowania harmonogramu do wpływów dotacji z budżetu państwa.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-10-26 14:46:37
data ostatniej aktualizacji: 2012-10-26 14:46:37

Strona odwiedzona 490 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.