Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 348/2012 z dnia 2012-11-08

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach" i "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju"

Na podstawie art. 25 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004r. (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz.1362, Nr 202, poz.1551, Nr 219, poz. 1706, Nr 221, poz. 1738, Nr 223, poz. 1458, z 2010r.Nr 28, poz.146, Nr 40, poz.229, Nr 65, poz.554, Nr 81, poz. 527, Nr 125 poz.842, z 2011r. Dz U Nr 81 poz.440, Nr 106 poz.622, Nr 149 poz. 887, Dz. U z 2012r. poz. 579.) i art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz.1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753; z 2010r. Nr 28 poz. 142, Nr 28 poz. 146, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281.) oraz art. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U z 2010r. Nr 234, poz. 1536 z 2011 r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244, Nr 232, poz. 1378), uchwały Nr 322/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20 września 2012 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu pomocy społecznej pn:

 1. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach", przyznając wykonanie tego zadania Stowarzyszeniu "Pod Dębami" z siedzibą w Dębcach,
 2. "Prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju", przyznając wykonanie tego zadania Stowarzyszeniu "Dom z Sercem" z siedzibą przy Alei Róż 1, w Trzcińsku-Zdroju.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie w dniu 20 września 2012 r. podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach i Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. Komunikat o ogłoszeniu konkursu ukazał się, na stronie internetowej powiatu gryfińskiego, w BIP-ie oraz na tablicach ogłoszeń Starostwa Powiatowego i Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Termin nadsyłania ofert upłyną w dniu 26.10.2012 r.

W odpowiedzi na ogłoszenie konkursu, wpłynęły: jedna oferta złożona przez Stowarzyszenie "Pod Dębami" na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Dębcach oraz jedna oferta "Stowarzyszenia Dom z Sercem" na prowadzenie Domu Pomocy Społecznej w Trzcińsku-Zdroju. W dniu 30.10.2012 r. siedmioosobowa Komisja Konkursowa dokonała otwarcia oraz oceny oferty.

Oferta Stowarzyszenia "Pod Dębami" spełniała wszystkie wymogi formalne, a w ocenie merytorycznej uzyskała 675 punktów na 700 możliwych do zdobycia, co stanowi średnią 96 punktów. Warunkiem zatwierdzenia oferty do realizacji było uzyskanie średniej co najmniej 60 punktów.

Oferta Stowarzyszenia "Dom z Sercem" spełniała wszystkie wymogi formalne, a w ocenie merytorycznej uzyskała 600 punktów na 700 możliwych do zdobycia, co stanowi średnią 86 punktów. Warunkiem zatwierdzenia oferty do realizacji było uzyskanie średniej co najmniej 60 punktów.

data opublikowania: 2012-11-09 12:41:41
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 12:41:41

Strona odwiedzona 408 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.