Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

103 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 353/2012 z dnia 2012-11-08

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 361 780,00 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 354,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 354,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 238 566,00 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 729,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 236 837,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 710-Działalność usługowa - 1 810,00 zł
rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 810,00 zł
dział 852-Pomoc społeczna - 41 050,00 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 41 050,00 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 80 000,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 80 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 490 753,74 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 875,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 875,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 54 667,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 54 667,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 45 253,27 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 44 899,27 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 354,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 238 566,00 zł
  rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 1 729,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 236 837,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 27 532,47 zł
  rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 241,58 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 27 290,89 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 710-Działalność usługowa - 1 810,00 zł
  rozdział 71015-Nadzór budowlany - 1 810,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 41 050,00 zł
  rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 41 050,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 80 000,00 zł
  rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 80 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 128 973,74 zł
  dział 700-Gospodarka mieszkaniowa - 1 875,00 zł
  rozdział 70005-Gospodarka gruntami i nieruchomościami - 1 875,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 53 667,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 53 667,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 9 611,34 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 9 611,34 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 36 529,51 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 36 529,51 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 27 290,89 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 27 290,89 zł

§ 3. W uchwale nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

uchwałą nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, uchwałą nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, uchwałą nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 294/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 298/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 302/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 307/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 310/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 337/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 344/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 345/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

uchwałą nr 347/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 12 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 582/2012 z dnia 19.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 710-Działalność usługowa, rozdziale 71015-Nadzór budowlany o 1 810,00 zł, z przeznaczeniem na uzupełnienie wydatków na ubezpieczenie społeczne pracowników Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie, w związku z podniesieniem wysokości składki rentowej o 2%.
 2. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 594/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 41 050,00 zł, z przeznaczeniem na finansowanie pobytu dzieci cudzoziemców w rodzinach zastępczych, zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z późn. zm.)
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 597/2012 z dnia 23.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 52 082,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie wynagrodzeń dla zawodowych rodzin zastępczych oraz wynagrodzeń dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka, zgodnie z art. 197 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póź. zm.)
 4. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 601/2012 z dnia 24.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie własne w dziale 852-Pomoc społeczna, rozdziale 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze o 1 729,00 zł i w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 184 755,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań własnych powiatów, wynikających z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. Nr 149, poz. 887, z póź. zm.), stosownie do postanowień art. 197 ust. 1 tej ustawy.
 5. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 608/2012 z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie zlecone w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 80 000,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności zespołów do spraw orzekania o niepełnosprawności, o których mowa w art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721 z późn. zm.)
 6. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2012 rok, zgodnie z którym zwiększono powiatowi dotację celową na zadanie własne w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność o 354,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące. Zwiększa się o 36 529,51 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakupy inwestycyjne.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 70005 o 1 875,00 zł (zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe i składki na ubezpieczenia społeczne, w związku z umową o dzieło na wykonanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla budynków administracyjnych Starostwa Powiatowego w Gryfinie) oraz w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 53 667,00 zł (zwiększenie planu wydatków na zapłatę odsetek w wysokości stopy redyskonta weksla, w związku z wykupem na raty nieruchomości przy ul. 11 Listopada 16D).
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 8 611,43 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.
 10. Wnioskiem Geodety Powiatowego, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na koszty postępowania sądowego.
 11. Wnioskiem Zastępcy Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85495-Pozostała działalność. Zwiększa się o 27 290,89 zł plan wydatków na zadanie inwestycyjne "Wykonanie wentylacji części przyziemia budynku internatu SOSW w Chojnie", przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-11-09 13:03:20
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-09 13:03:20

Strona odwiedzona 417 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.