Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

105 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 360/2012 z dnia 2012-11-22

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271: z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, do składania i przyjmowania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli związanych z realizacją umowy: 2012-1-PL1-COM13 28555 1 w ramach projektu pn. "Community school - school in community", dofinansowanego z programu Comenius Regio.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Traci moc uchwała nr 228/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwałą nr 228/2012 z dnia 15 marca 2012 r. udzielił pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, do składania w imieniu Powiatu Gryfińskiego oświadczeń woli w związku z aplikowaniem o dofinansowanie projektu pn. "Community school - school in community" z programu Comenius Regio.
Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji - Narodowej Agencja programu "Uczenie się przez całe życie" Comenius Partnerskie Projekty Regio zaakceptowała wniosek, który otrzymał dofinansowanie w kwocie 28 565 Euro.
Projekt w imieniu Powiatu Gryfińskiego realizuje ZSP nr 1 w Chojnie. W związku z tym, konieczne jest uszczegółowienie udzielonego pełnomocnictwa do realizacji przedmiotowego projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-11-23 14:31:00
data ostatniej aktualizacji: 2012-11-23 14:31:00

Strona odwiedzona 308 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.