Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

106 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 363/2012 z dnia 2012-11-29

w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zmienionej: - uchwałą nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,

 • uchwałą nr 241/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, - uchwałą nr 254/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 311/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 331/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 346/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 353/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 8 257,34 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 8 611,34 zł (zwiększenie transzy w listopadzie),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 359 616,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie o 1 810,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 2. Uchwałą nr 357/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 368,75 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 1 746,35 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie o 632,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 81 650,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 1 650,00 zł i w grudniu o 80 000,00 zł).
 3. Uchwałą nr 358/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 257 800,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 4. Uchwałą nr 361/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 8 549,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 9 700,00 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 72 179,00 zł (zwiększenie transzy w listopadzie).
 5. Uchwałą nr 362/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 581 491,64 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 17 505,04 zł (zwiększenie transzy w listopadzie o 16 359,21 zł i w grudniu o 1 145,83 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 29 033,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2 960,51 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 310 437,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanych transz w lutym o 55 000,00 zł i w kwietniu o 255 437,00 zł),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 113 044,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 29 345,70 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 6. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się o 15 000,00 zł transzę w listopadzie i o 40 000,00 zł w grudniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku.
 7. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 100 000,00 zł transzę w listopadzie i o 51 161,57 zł transzę w grudniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanych transz w lutym o 35 890,00 zł, w marcu o 14 070,00 zł w lipcu o 43 964,72 zł i we wrześniu o 57 236,85 zł.
 8. Zmianą harmonogramu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Gryfinie. Zwiększa się o 4 301,00 zł transzę w listopadzie i o 1 711,00 zł w grudniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w październiku, w celu dostosowania harmonogramu do wpływów dotacji z budżetu państwa.
 9. Wnioskiem Wicedyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystaną transzę w październiku o 116 260,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w listopadzie (środki na realizację projektu "Nasze kompetencje-nasz przyszłość").

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-03 11:32:21
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-03 11:32:21

Strona odwiedzona 279 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.