Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

110 posiedzenie Zarządu Powiatu cd.

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 374/2012 z dnia 2012-12-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) oraz § 11 pkt 1 uchwały nr XI/83/2011 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 22.12.2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na rok 2012 (Dz. W. Zach. z 2012 r. poz. 75), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu powiatu o kwotę - 0,02 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 801-Oświata i wychowanie - 0,02 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 0,02 zł

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 312 159,70 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 80,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 80,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 37 500,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 37 500,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 138 544,29 zł
rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 070,38 zł
rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 600,00 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 44 713,80 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 78 704,09 zł
rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 2 356,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 7 100,02 zł

dział 852-Pomoc społeczna - 60 981,40 zł
rozdział 85201-Placówki opiekuńczo-wychowawcze - 28 000,00 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 15 481,40 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 000,00 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 16 500,00 zł

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 571,87 zł
rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 12 164,02 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność -48 407,85 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 885,68 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 000,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 885,68 zł


z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 851-Ochrona zdrowia - 221,46 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 221,46 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 375,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 6 375,00 zł

2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 312 159,72 zł
z tytułu realizacji zadań własnych:
dział 600-Transport i łączność - 80,00 zł
rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 80,00 zł
dział 750-Administracja publiczna - 37 500,00 zł
rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 37 500,00 zł
dział 758-Różne rozliczenia - 64 690,00 zł
rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 64 690,00 zł
dział 801-Oświata i wychowanie - 101 854,31 zł
rozdział 80102-Szkoły podstawowe specjalne - 4 070,38 zł
rozdział 80111-Gimnazja specjalne - 1 600,00 zł
rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 8 023,80 zł
rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 78 702,09 zł
rozdział 80134-Szkoły zawodowe specjalne - 2 356,00 zł
rozdział 80195-Pozostała działalność - 7 100,04 zł

dział 852-Pomoc społeczna - 32 981,40 zł
rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 15 481,40 zł
rozdział 85204-Rodziny zastępcze - 1 000,00 zł
rozdział 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie - 16 500,00 zł

dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 60 571,87 zł
rozdział 85333-Powiatowe urzędy pracy - 12 164,02 zł
rozdział 85395-Pozostała działalność - 48 407,85 zł

dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 7 885,68 zł
rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 5 000,00 zł
rozdział 85410-Internaty i bursy szkolne - 2 885,68 zł


z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 851-Ochrona zdrowia - 221,46 zł
rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 221,46 zł
dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 6 375,00 zł
rozdział 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności - 6 375,00 zł

§ 3. W uchwale nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok zmienionej:

 • uchwałą nr 189/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 196/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 203/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 207/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 210/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 212/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.02.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 213/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 232/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą Nr 236/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.03.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 240/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 244/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 247/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 252/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 253/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 258/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 267/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 268/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 262/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.05.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 274/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 279/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 282/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 283/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 294/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2012 r. w sprawie sprostowania błędu pisarskiego w uchwale nr 290/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 12.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 298/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 302/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 02.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 304/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 09.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 307/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.08.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 310/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 316/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 320/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 325/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 329/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 330/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 337/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 341/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 344/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 345/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 347/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 353/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 357/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 358/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 15.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 361/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 362/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 366/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 367/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 368//2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 373/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, wprowadza się następujące zmiany:
  1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
  2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
  3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
  4. w załączniku nr 4 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
  5. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
  6. w załączniku nr 7 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały,
  7. w załączniku nr 8 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 7 do niniejszej uchwały,
  8. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 8 do niniejszej uchwały,
  9. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 9.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w dziale 801-Oświata i wychowanie o 6 756,38 zł i w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza o 5 000,00 zł.
 2. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się plan dochodów powiatu i wydatków jednostki o 0,02 zł, w związku z rozliczeniem dotacji otrzymanej z Gminy Chojna na realizację zadania "zajęcia rewalidacyjne dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie".
 3. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 221,46 zł plan wydatków na zadania zlecone na opłacenie składek zdrowotnych za wychowanków placówki, jednocześnie zmniejsza się plan wydatków na to zadanie Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie.
 4. Wnioskiem Kierownika Referatu Informatyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w dziale 750-Administracja publiczna, rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Zwiększa się o 7 500,00 zł plan wydatków na zakupy inwestycyjne (zakup programu antywirusowego), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup usług pozostałych.
 5. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 80102-Szkoły podstawowe specjalne. Zwiększa się o 1 270,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia bezosobowe (zarchiwizowanie dokumentacji), przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków bieżących.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 6 500,00 zł, z przeznaczeniem na zakup częściowego umundurowania dla uczniów klasy o kierunku społeczno-wojskowym.
 7. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 30 190,00 zł, z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w dziale 801-Oświata i wychowanie. Zwiększa się plan wydatków na wynagrodzenia o 20 501,98 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85333-Powatowe urzędy pracy. Zwiększa się o 6 180,09 zł plan wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne i o 5 983,09 zł na zakup energii, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne o 2 157,19 zł i na składki na Fundusz Pracy o 10 006,83 zł.
 10. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 491,47 zł w planie wydatków na realizację projektu "Piramida kompetencji" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 11. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się o 80,00 zł plan wydatków na inwestycję "Roboty drogowe na drogach powiatowych na terenie Gminy Mieszkowice", przy jednoczesnym zmniejszeniu plan wydatków na zadanie "Inwestycje na drogach powiatowych".
 12. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Organizacji i Informacji, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. Zwiększa się plan wydatków o 30 000,00 zł na składki na ubezpieczenia społeczne, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków na składki na Fundusz Pracy o 10 000,00 zł i innych wydatków bieżących o 20 000,00 zł.
 13. Wnioskiem Dyrektora Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków jednostki o 28 000,00 zł, z przeznaczeniem na działalność bieżącą jednostki.
 14. Wnioskami Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którymi dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektów: "Community school-school in community" o 6 000,00 zł, "Staże gastronomów" o 1 100,00 zł i "Podniesienie jakości kształcenia zawodowego poprzez wyposażenie pracowni szkolnych" o 0,02 zł.
 15. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 85204-Rodziny zastępcze o 1 000,00 zł, w rozdziale 85218-Powiatowe centra pomocy rodzinie o 16 500,00 zł, w rozdziale 85321-Zespoły do spraw orzekania o niepełnosprawności o 6 375,00 zł oraz w planie wydatków na realizację projektu "Minimalizacja wykluczenia społecznego w powiecie gryfińskim" o 10 178,38 zł.
 16. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków na realizację projektu "Nasze kompetencje-nasza przyszłość".
 17. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące o 8 023,80 zł, w rozdziale 80130-Szkoły zawodowe o 58 202,11 zł i w rozdziale 85410-Internaty i bursy szkolne o 2 885,68 zł.
 18. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników o 15 481,40 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na zakup usług remontowych.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2012-12-21 14:51:33
data ostatniej aktualizacji: 2012-12-21 14:51:33

Strona odwiedzona 245 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.