Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

111 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 377/2012 z dnia 2012-12-31

w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.2012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zmienionej:

 • uchwałą nr 211/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 22.02.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 241/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, - uchwałą nr 254/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.04.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 266/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.05.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 284/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.06.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 299/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.07.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 311/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 30.08.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 331/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.09.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 346/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.10.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok,
 • uchwałą nr 363/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 197/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 26.01.29012 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 362/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.11.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie o 46 342,80 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 2. Uchwałą nr 366/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 3 121,49 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 121,49 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie o 564 239,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 3. Uchwałą nr 367/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 13.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 37 237,38 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 5 924,76 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 31 312,62 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 4. Uchwałą nr 368/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zwiększa się plan wydatków Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie o 263 000,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 5. Uchwałą nr 373/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 10 123,76 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 23 393,36 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 27 740,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 400,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 16 481,40 zł (zwiększenie transzy w grudniu).
 6. Uchwałą nr 374/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.12.2012 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2012 rok oraz zmiany uchwały nr 185/2012 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 05.01.2012 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2012 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 64 690,00 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy we wrześniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 36 690,00 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 0,02 zł (zmniejszenie transzy w grudniu),
  • zwiększa się plan wydatków Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie o 28 221,46 zł (zwiększenie transzy w grudniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 221,46 zł (zmniejszenie transzy w grudniu).
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 16 042,66 zł transzę w grudniu, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w listopadzie.
 8. Zmianą harmonogramu Starostwa Powiatowego w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze we wrześniu o 784 328,24 zł, w październiku o 1 139 944,08 zł i w listopadzie o 574 512,63 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 2 498 784,95 zł.
 9. Zmianą harmonogramu Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze w maju i czerwcu o 1,00 zł, w lipcu o 1 449,44 zł, w sierpniu o 1,00 zł, w październiku o 2,00 zł oraz w listopadzie o 74,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 1 528,44 zł.
 10. Zmianą harmonogramu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie. Zmniejsza się niewykorzystane transze w kwietniu o 65 864,40 zł, w lipcu o 175 000,00 zł, we wrześniu o 187 200,00 zł i w październiku o 3 600,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w grudniu o 431 664,40 zł.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-02 10:15:30
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-02 10:15:30

Strona odwiedzona 323 razy
Inf. przygotowana przez: Agnieszka Jackiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.