Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

113 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 384/2013 z dnia 2013-01-17

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4 i art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 29 389,17 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 000,00 zł
  rozdział 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli 5 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 24 389,17 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 24 389,17 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 29 389,17 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 13 245,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 13 245,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 5 000,00 zł
  rozdział 80120-Licea ogólnokształcące - 5 000,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 11 144,17 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 11 144,17 zł

§ 2. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 3.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 13 245,00 zł, z przeznaczeniem na modernizację instalacji c. o. - etap II w zakresie Pawilonu Rehabilitacyjno-Terapeutycznego.
 2. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej plan wydatków jednostki o 11 144,17 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych dla pracowników jednostki.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się o 5 000,00 zł plan wydatków jednostki w rozdziale 80146-Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków w rozdziale 80120-Licea ogólnokształcące.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-18 10:28:16
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-18 10:28:16

Strona odwiedzona 228 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.