Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 385/2013 z dnia 2013-01-24

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. 1) oraz uchwały Rady Powiatu nr XVIII/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013", Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie:
  1. kultury oraz ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
  2. kultury fizycznej i turystyki.
 2. Treść ogłoszenia konkursowego na realizację zadań wymienionych w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się naczelnikowi Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman Rataj


1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu obowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

W dniu 29 listopada 2012 r. Rada Powiatu w Gryfinie podjęła uchwałę nr XVIII/145/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia "Programu współpracy Powiatu Gryfińskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013".

Aby spełnić wymogi ustawy podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-25 14:11:22
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25 14:11:22

Strona odwiedzona 276 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.