Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 386/2013 z dnia 2013-01-24

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Adrianie Salamończyk - dyrektorowi Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, do realizacji złożonego wniosku o dofinansowanie projektu pn. "Europa lokalnie: nadzieje i obawy" w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.
 2. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman Rataj


1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz.558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 106 poz. 675, Nr 40 poz. 230; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281

2 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548UZASADNIENIE

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie złożył wniosek projektu pn. "Europa lokalnie: nadzieje i obawy" w ramach Polsko-Litewskiego Funduszu Wymiany Młodzieży.

Jej uczestnicy będą wspólnie zastanawiać się nad wyzwaniami, jakie pojawiają się przed młodymi ludźmi w Europie w ciągu następnych kilku lat oraz w jaki sposób te wyzwania wpłyną na życie młodzieży w małych miejscowościach skąd wywodzą się uczestnicy projektu, takich jak Chojna (Polska) i Prienai (Litwa).

Działania projektu będą trwały 5 dni w czerwcu 2013 r., a cały projekt od 1 maja do 31 lipca 2013 r. Weźmie w nich udział 10 młodych Litwinów i 10 Polaków w wieku 15-18 lat oraz 4 opiekunów.

Szacowana wartość projektu wynosi 5 945,00 euro

Projekt w imieniu Powiatu Gryfińskiego realizuje ZSP nr 1 w Chojnie. W związku z tym, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do realizacji przedmiotowego projektu.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-25 14:11:22
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25 14:11:22

Strona odwiedzona 190 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.