Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

114 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 390/2013 z dnia 2013-01-24

w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok zgodnie z załącznikiem do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się dysponentów budżetu Powiatu do realizacji wydatków zgodnie z harmonogramem.

§ 3. Kwoty zmian w planie wydatków, powstałe w toku wykonywania budżetu, będą wprowadzone do harmonogramu w transzach miesięcznych, w wysokościach wynikających z podziału kwoty zwiększenia (zmniejszenia) przez liczbę miesięcy pozostających do końca roku budżetowego.

§ 4. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, wprowadzone do harmonogramu wydatki mające charakter jednorazowy, będą zwiększały tylko jedną transzę miesięczną.

§ 5. Zmiany harmonogramu będą następowały w okresach nie dłuższych niż kwartalne, będąc następstwem zmian wprowadzonych uchwałami zmieniającymi budżet Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.

§ 6. Środki finansowe dla jednostek, które finansowane są dotacją celową z budżetu Wojewody Zachodniopomorskiego, przekazywane są do kwot faktycznie otrzymanych, chyba że kwota ustalona w harmonogramie jest niższa od kwoty otrzymanej dotacji.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 roku.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych opracowany został harmonogram realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, obejmuje on wielkość wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-25 14:28:50
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-25 14:28:50

Strona odwiedzona 250 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.