Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

115 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 393/2013 z dnia 2013-01-31

w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (t.j Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1592, z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, z 2003r. Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 167 poz.1759, z 2006 r. Nr 173 poz.1218, z 2007 r. Nr 173 poz. 1218, z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458, z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241, z 2010r. Nr 28 poz.142 i poz.146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675, z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, z 2012r. Nr 149 poz. 887) oraz Uchwały nr XVIII/148/2012 Rady Powiatu Gryfińskiego z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przekształcenia Wielofunkcyjnej Placówki Opiekuńczo-Wychowawczej w Chojnie w Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Regulamin Organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie w brzmieniu określonym w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Centrum Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych w Chojnie.

§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem pojęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Jednostka budżetowa działa na podstawie statutu określającego jej nazwę, siedzibę i przedmiot działalności, a następnie określonego regulaminu organizacyjnego.

Regulamin organizacyjny Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie szczegółowo określa zakres działania, zadania, organizację i zasady funkcjonowania placówki.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-01-31 14:13:51
data ostatniej aktualizacji: 2013-01-31 14:13:51

Strona odwiedzona 272 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.