Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

116 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 400/2013 z dnia 2013-02-07

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 5 917,58 zł z tytułu realizacji zadań własnych: dział 801-Oświata i wychowanie - 5 917,58 zł rozdział 80195-Pozostała działalność - 5 917,58 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 49 371,38 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 274,75 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 274,75 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 20 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 20 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 5000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 9 191,58 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 9 191,58 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 14 905,05 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 14 905,05 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 43 453,80 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 150-Przetwórstwo przemysłowe - 274,75 zł
  rozdział 15013-Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości - 274,75 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 5 000,00 zł
  rozdział 75421-Zarządzanie kryzysowe - 5000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 20 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 20 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 3 274,00 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 3 274,00 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 14 905,05 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 14 905,05 zł

§ 3. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 10 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 5.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Porozumieniem z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 2 197,97 zł.
 2. Porozumieniem z Gminą Chojna o współpracy w zakresie oświaty polegającej na realizacji zajęć rewalidacyjnych dla jednego dziecka ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów powiatu i plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 3 719,61 zł.
 3. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 274,75 zł w planie wydatków jednostki na realizację projektu "Młody przedsiębiorca" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe o 20 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie montażu ścianki aluminiowej wraz z montażem instalacji elektrycznej, wydzielającej pomieszczenie na II piętrze w budynku Starostwa Powiatowego w Gryfinie przy ul. 11 Listopada 16D.
 5. Zmianą klasyfikacji wydatków w rozdziale 75421-Zarządzanie kryzysowe dotyczących zadania "Zakup radiotelefonu cyfrowego z zasilaczem".
 6. Zmianą w planie wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 3 274,00 zł w dziale 801-Oświata i wychowanie, rozdziale 80195-Pozostała działalność na realizację projektu "Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolonych zawodowo" w ramach programu Leonardo da Vinci.
 7. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w rozdziale 85202-Domy pomocy społecznej plan wydatków jednostki o 1 660,05 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
 8. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zmniejsza się plan wydatków jednostki na zakup usług remontowych o 13 245,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu wydatków na inwestycję "Modernizacja instalacji centralnego ogrzewania".

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-02-07 13:18:19
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-07 13:18:19

Strona odwiedzona 353 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.