Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

117 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 406/2013 z dnia 2013-02-14

w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego

Na podstawie art. 4, art. 4a, ust. 1, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz. 1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r. Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378, z 2012 r. poz. 855, poz. 1342), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego zmienionej uchwałą Nr 131/2003 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17 grudnia 2003 r. w sprawie zmiany uchwały Nr 21/II/03 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 19 marca 2003 r. w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostkach organizacyjnych Powiatu Gryfińskiego, § 1 otrzymuje brzmienie:
"§ 1. 1. Wprowadza się instrukcję inwentaryzacyjną w:
1) jednostkach organizacyjnych powiatu:
a) Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie,
b) Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie,
c) Poradnii Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie,
d) Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie,
e) Powiatowym Urządzie Pracy w Gryfinie,
f) Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczy w Chojnie,
g) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie,
h) Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie,
i) Zespole Szkół Specjalnych w Gryfinie;
2) Starostwie Powiatowym w Gryfinie;
3) powiatowych jednostkach budżetowych - Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie i Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Gryfinie.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu, kierownikom jednostek organizacyjnych powiatu oraz kierownikom powiatowych służb, inspekcji i straży.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarzadu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Projekt uchwały wprowadza aktualny wykaz jednostek obowiązanych do stosowania postanowień uchwały w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.

data opublikowania: 2013-02-15 13:21:36
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-15 13:21:36

Strona odwiedzona 224 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.