Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 408/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie przystąpienia Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań w ramach Grantu EURES Odra?Oder na lata 2012-2013 oraz udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją tego grantu

Na podstawie art. 32 ust.1 oraz art. 48 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz.U.2001 nr 142 poz.1592, Dz.U.2002 nr 23 poz.220, Dz.U.2002 nr 62 poz. 558, Dz.U.2002 nr 113 poz. 984, Dz.U.2002 nr 153, poz. 1271, Dz.U.2002 nr 200, poz.1688, Dz.U.2002 nr 214, poz.1806, Dz.U.2003 nr 162 poz.1568, Dz.U.2004 nr 102, poz.1055, Dz.U.2004 nr 167, poz.1759, Dz.U.2007 nr 173, poz.1218), Dz.U.2008 Nr 180, poz.1111, Dz.U.2008 Nr 223, poz.1458, Dz.U.2009 Nr 92, poz.753, Dz.U.2010 Nr 28, poz.142, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 106, poz.675, Dz.U.2010, Nr 40, Poz.230, Dz.u.2011, Nr 21, poz. 113, Dz.U.2011, Nr 217, poz. 1281, Dz. U. 2011, Nr 149, poz. 887), art. 9 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (tekst jednolity: Dz.U.2008 Nr 69, poz.415, Dz.U.2008 Nr 70, poz.416, Dz.U.2007 Nr 192, poz.1378, Dz.U.2008 Nr 171, poz.1056, Dz.U.2008 Nr 216, poz.1367, Dz.U.2008 Nr 237, poz.1654, Dz.U.2009 Nr 6, poz.33, Dz.U.2009 Nr 69, poz.595, Dz.U.2009 Nr 97, poz.800, Dz.U.2009 Nr 91, poz.742, Dz.U.2009 Nr 115, poz.964, DzU.2009 Nr 125, poz.1035, Dz.U.2009 Nr 127, poz.1052, Dz.U.2009 Nr191, poz.1366, Dz.U.2009 Nr 161, poz.1278, Dz.U.2009 Nr 219, poz.1706, Dz.U.2010 Nr 28, poz.146, Dz.U.2010 Nr 81, poz.531, Dz.U.2010 Nr 239, poz.1593, Dz.U.2010, Nr 238, poz.1578, Dz.U.2010, Nr254, poz.1700, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1725, Dz.U.2010, Nr 257, poz.1726, Dz.U.2010, Nr 257, poz. 1725, Dz.U.2011, Nr 106, poz.622, Dz.U.2011, Nr 171, poz.1016, Dz.U.201, Nr 45, poz. 235, Dz.U.2011, Nr 205, poz. 1211, Dz.U.2011, Nr 291, poz.1707, Dz.U.2012, Nr 589, Dz.U.2012 Nr 637, Dz.U.2012 Nr 769, Dz.U.2012 Nr 1456, Dz.U.2013 Nr 1529, Dz.U.2012 Nr 1548) oraz § 59 ust.1 Statutu Powiatu, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1
Zatwierdza się przystąpienie Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do realizacji działań w ramach Grantu EURES Odra?Oder na lata 2012-2013, na podstawie podpisanego przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego Porozumienia nr 16/grant EURES/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.

§ 2
Udziela się pełnomocnictwa Pani Bogusławie Florek - Dyrektorowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie m.in. do:

 1. reprezentowania powiatu w ramach realizacji ww. grantu,
 2. podejmowania decyzji finansowych związanych z realizacją grantu,
 3. podejmowania zobowiązań finansowych wynikających z realizacji grantu do wysokości środków zagwarantowanych w porozumieniu dotyczącym jego realizacji,
 4. składania wymaganych sprawozdań,
 5. oraz podejmowania wszelkich innych czynności wynikających z bieżącej realizacji grantu i jego rozliczania.

§ 3

 1. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji grantu oraz jego rozliczenia tj. od dnia jego udzielenia do 30.06.2013 r.
  Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą której pełnomocnictwa udzielono.
 2. Pełnomocnik w granicach posiadanego umocowania może udzielić dalszego pełnomocnictwa pracownikowi Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie do ww. czynności związanych z realizacją grantu EURES Odra?Oder na lata 2012-2013.

§ 4
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 5
Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie zamierza przystąpić do realizacji działań w ramach Grantu EURES Odra?Oder na lata 2012-2013, na podstawie podpisanego przez Samorząd Powiatu Gryfińskiego Porozumienia nr 16/grant EURES/2012 z dnia 13 grudnia 2012 r.
Realizacja grantu EURES Odra?Oder na lata 2012 - 2013 wiąże się z realizacją zaplanowanych w ramach grantu zadań oraz ich rozliczaniem, a także sporządzaniem wymaganych sprawozdań.

Okres realizacji grantu: 01.01.2012 r. ? 31.05.2013 r.

Wydatki na realizację działań w ramach grantu będą finansowane ze środków Funduszu Pracy.
Kwota przyznana na realizacje działań w ramach powyższego grantu to 10 536 zł brutto.

W ramach powyższego grantu zaplanowano do realizacji następujące zadani:

 1. Spotkania branżowe - spotkania skierowane do bezrobotnych i poszukujących pracy z terenu powiatu gryfińskiego organizowane przy współudziale niemieckich pracodawców.
 2. Punkt informacyjny EURES - pomoc, konsultacje indywidualne z niemieckim doradcą zawodowym EURES (wytypowany do współpracy pracownik niemieckiego urzędu pracy posługuje się językiem polskim). Podczas dyżurów niemieckiego doradcy zawodowego osoby zainteresowane będą mogły uzyskać fachową pomoc i informacje m. in. na temat niemieckiego rynku pracy, wymagań zagranicznych pracodawców, sposobu przygotowania dokumentów aplikacyjnych itd.

data opublikowania: 2013-02-25 10:26:31
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 10:26:31

Strona odwiedzona 262 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.