Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

118 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 412/2013 z dnia 2013-02-21

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 49 215,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 24 028,87 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 24 028,87 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 186,48 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 8 186,48 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
  dział 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 15 000,00 zł
  rozdział 92195-Pozostała działalność - 15 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 49 215,35 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 15 123,87 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 15 123,87 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 23 905,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 23 905,00 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 10 186,48 zł
  rozdział 85415-Pomoc materialna dla uczniów - 2 000,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 8 186,48 zł

§ 2. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 4.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków o 23 905,00 zł w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność na realizację projektu "Kreatywni i kompetentni" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 2. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej budżetu powiatu w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 8 186,48 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
 3. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w dziale 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195-Pozostała działalność o 15 000,00 zł, z przeznaczeniem na dotację dla Gminy Mieszkowice na zadanie "Przygotowanie inscenizacji historycznej upamiętniającej wkopanie I Słupa Granicznego w Czelinie".
 4. Pismem Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza, rozdziale 85415-Pomoc materialna dla uczniów. Zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 2 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie o 1 000,00 zł i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 1 000,00 zł, z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów uczniom za wybitne wyniki w nauce w I semestrze roku szkolnego 2012/2013.
 5. Pismem z PFRON, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu plan wydatków w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej o 123,87 zł z przeznaczeniem na zwrot niewykorzystanych środków dotyczących wydatków na obsługę "Programu wyrównywania różnic między regionami II" (środki z PFRON wpłynęły w roku 2011).

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-02-25 10:45:57
data ostatniej aktualizacji: 2013-02-25 10:45:57

Strona odwiedzona 208 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.