Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 422/2013 z dnia 2013-03-14

w sprawie ustalenia liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów i słuchaczy przyjmowanych do klas pierwszych w szkołach prowadzonych przez Powiat Gryfiński w roku szkolnym 2013/2014

Na podstawie art. 32 ust. 1 z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1) oraz § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednego typu szkół do innych (Dz. U. Nr 26 poz. 232; Dz. U. z 2009 r. Nr 31 poz. 208) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Ustala się liczbę oddziałów oraz uczniów i słuchaczy klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych, w ilości wskazanej w załączniku nr 1 do uchwały.
 2. Utworzenie oddziału poniżej 25 osób wymaga zgody Zarządu Powiatu.
 3. Ostateczne ustalenie liczby oddziałów klas pierwszych oraz liczby uczniów, o której mowa w ust. 1 nastąpi po wyborze szkół przez kandydatów.

§ 2.

 1. Ustala się liczbę oddziałów klas pierwszych w roku szkolnym 2013/2014 w szkołach ponadgimnazjalnych specjalnych, w ilości wskazanej w załączniku nr 2 do uchwały.
 2. Liczbę uczniów oddziału klasy pierwszej:
  1. szkoły podstawowej specjalnej,
  2. gimnazjum specjalnego,
  3. zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej,
  4. szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy,
  określają odrębne przepisy.
 3. W uzasadnionych przypadkach, za zgodą Zarządu Powiatu, liczba uczniów w oddziale może być niższa od liczby określonej w przepisach.
 4. W związku z trudnymi warunkami demograficznymi dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych, za zgodą Zarządu Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z § 24 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych, jednostki samorządu terytorialnego prowadzące szkoły ustalają, w porozumieniu z dyrektorami szkół, liczbę oddziałów klas pierwszych oraz liczbę uczniów przyjmowanych do klas pierwszych, a także przekazują ustalenia kuratorowi oświaty.

Planowaną liczbę oddziałów klas pierwszych w szkołach ponadgimnazjalnych ustalono na podstawie przedłożonych wniosków przez dyrektorów szkół, po uwzględnieniu danych demograficznych dotyczących liczby absolwentów gimnazjów w powiecie oraz analizy naboru w poprzednim roku szkolnym.

Liczba klas pierwszych w szkołach specjalnych uwarunkowana jest ilością otrzymanych skierowań do kształcenia specjalnego.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-15 09:43:57
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 09:43:57

Strona odwiedzona 429 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.