Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

121 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 425/2013 z dnia 2013-03-14

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 267 859,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 267 859,00 zł
rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 267 859,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 360 889,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 851-Ochrona zdrowia - 91 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 91 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 2 030,00 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 2 030,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 267 859,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 267 859,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 93 030,00 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 2 030,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 2 030,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 91 000,00 zł
  rozdział 85195-Pozostała działalność - 91 000,00 zł

§ 3. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 412/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 415/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 416/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 421/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Komendantowi Powiatowemu Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność o 2 030,00 zł, z przeznaczeniem na zwrot nienależnie pobranych środków na realizację projektu: "Minimalizacja wykluczenia społecznego w Powiecie Gryfińskim" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki wraz z odsetkami. Środki pochodzą z rezerwy ogólnej budżetu powiatu.
 2. Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 11 lutego 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 215) zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, zgodnie z którym plan wydatków w dziale 851-Ochrona zdrowia, rozdziale 85195-Pozostała działalność w kwocie 91 000,00 zł przenosi się z paragrafu 4160-Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych do paragrafu 4890-Pokrycie przejętych zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych.
 3. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 80/2013 z dnia 06.03.2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych Wojewody Zachodniopomorskiego na 2013 rok , zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków na zadania zlecone w rozdziale 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej o 267 859,00 zł, z przeznaczeniem na sfinansowanie skutków podwyżek uposażeń funkcjonariuszy PSP od 1 października 2012 r.

Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-15 09:58:07
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-15 09:58:07

Strona odwiedzona 481 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.