Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

123 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 432/2013 z dnia 2013-03-28

w sprawie przyjęcia wzoru umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2013

Na podstawie art. 16 ust. 1-3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234 poz. 1536 z późn. zm. 1) oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r., Nr 6, poz. 25), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Przyjmuje się wzór umowy o udzielenie dotacji na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu kultury, kultury fizycznej i turystyki w ramach otwartego konkursu ofert w roku 2013.
 2. Treść umowy wymienionej w ust. 1, stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378.

Przewodniczący Zarządu Powiatu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, Zarząd Powiatu obowiązany jest do ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z m.in. z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej, sportu i turystyki.

Organizacje pozarządowe na podstawie przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, otrzymały w roku 2013 wsparcie na realizację zadań publicznych.

W związku z tym ramowy wzór umowy został zmodyfikowany (rozszerzono zapisy umowy) w taki sposób, aby zapewnić jak najlepsze wykonanie umów i rozliczenie wspieranych zadań, które zostaną zawarte z wybranymi oferentami.


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-03-29 12:47:44
data ostatniej aktualizacji: 2013-03-29 12:47:44

Strona odwiedzona 363 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.