Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

124 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 438/2013 z dnia 2013-04-04

w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert i dokonania wyboru ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki

Na podstawie art. 32 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm. 1), art. 11 ust. 2, art. 14 i 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm. 2), uchwały nr 385/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w związku z § 5 uchwały nr 426/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21 marca 2013 r., Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu z protokołem prac komisji konkursowej z dnia 14 marca 2013 r. rozstrzyga się otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2013 roku w zakresie kultury fizycznej i turystyki i dokonuje się wyboru ofert na wykonanie zadań publicznych w formie wspierania wraz z udzieleniem dotacji.

§ 2. Zestawienie ofert oraz kwot udzielonych dotacji, o których mowa w § 1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały i jest podstawą do zawierania umów z wykonawcami zadań.

§ 3. Szczegółowe warunki przekazania i wykorzystania dotacji udzielonych na dofinansowanie zadań, o których mowa w § 2, jak też warunki i zasady realizacji tych zadań zostaną określone w umowach zawartych z podmiotami, które otrzymały dotacje.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 200 poz. 1688, Nr 214 poz. 1806, Nr 153 poz. 1271; z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz. 1458; z 2009 r. Nr 92 poz. 753, Nr 157 poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106 poz. 675; z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2011 r. Nr 112 poz. 654, Nr 149 poz. 887, Nr 205 poz. 1211, Nr 208 poz. 1241, Nr 209 poz. 1244, Nr 232 poz. 1378.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, organy administracji publicznej wspierają realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie w drodze otwartego konkursu ofert.

Na podstawie zebranych opinii Zarząd Powiatu dokonał rozstrzygnięcia otwartego konkursu poprzez wybór ofert wraz z określeniem kwot udzielonych dotacji dla poszczególnych wykonawców zadań.

Wicestarosta Gryfiński
mgr Jerzy Miler


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-04-05 10:05:40
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-05 10:05:40

Strona odwiedzona 193 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.