Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

127 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 444/2013 z dnia 2013-04-25

w sprawie zatwierdzenia wyników otwartego konkursu ofert na wspieranie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013r.

Na podstawie art. 36 ust. 2 i 3 z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej (t.j. Dz. U. z 2011r., Nr 127, poz. 721; Dz. U. z 2011r. Nr 171, poz.1016, nr 209, poz.1244, nr 291, poz. 1707, z 2010 nr 226, poz. 1475, z 2012r. poz. 986, poz. 1456; z 2013r. poz. 73) oraz art. 13, 15 i 16 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie ( t.j. Dz. U. z 2010r. Nr 234, poz. 1536, Dz. U. z 2011r. Nr 112, poz. 654, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1241, nr 209, poz. 1244, nr 232, poz. 1378), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się wyniki konkursu na realizację zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013r.. Powierza się wykonanie powyższego zadania Stowarzyszeniu Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie i Polskiemu Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie.

§ 2 Zatwierdza się środki finansowe na działalność o której mowa w § 1 w wysokości 62.600,00zł pochodzące z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych z podziałem na Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie - 27600,00 zł i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 35.000,00zł

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zgodnie z procedurą zlecania zadań z zakresu rehabilitacji osób niepełnosprawnych Zarząd Powiatu, który ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań Powiatu Gryfińskiego z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym w 2013r. zatwierdza propozycję przedłożoną przez Komisję rozpatrującą oferty na przyznanie wsparcia finansowego w wysokości 62.600,00zł. Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych "PROMYK" w Goszkowie - 27600,00 zł i Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Gryfinie - 35.000,00zł.

Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Gryfinie
mgr Marianna Kołodziejska-Nowicka

data opublikowania: 2013-04-29 12:00:08
data ostatniej aktualizacji: 2013-04-29 12:00:08

Strona odwiedzona 369 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.