Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

128 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 450/2013 z dnia 2013-05-08

w sprawie przyznania dodatku motywacyjnego dla dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie

Na podstawie § 6 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z dnia 13 lipca 2009 r. Nr 48, poz. 1201), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Przyznaje się dodatek motywacyjny dla Joanny Mendrygał - dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie na okres od 3 maja 2013 r. do 31 sierpnia 2013 r., w wysokości ... % wynagrodzenia zasadniczego*.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

* Wyłączenie jawności informacji o danych osobowych na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.)
Osoba dokonująca wyłączenia informacji: Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki - Elżbieta Lorenowicz-Bień

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zgodnie z zapisem § 6 ust. 2 Regulaminu stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXVIII/277/2009 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 26 marca 2009 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Gryfiński, dodatek motywacyjny przyznaje dyrektorom Zarząd Powiatu, z uwzględnieniem szczególnie efektywnego wypełniania zadań i obowiązków związanych z powierzonym stanowiskiem w okresie poprzedzającym przyznanie dodatku.

Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, dwa razy w ciągu roku szkolnego:

 • na okres od 1 września do końca lutego,
 • na okres od 1 marca do 31 sierpnia,

a jego indywidualna wysokość nie może przekroczyć 30% wynagrodzenia zasadniczego.

Pani Joanna Mendrygał - dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie w okresie od 16 listopada 2012 r. do 2 maja 2013 r. przebywała na urlopie macierzyńskim, od dnia 3 maja 2013 r. powróciła do pracy na zajmowanym stanowisku.

W związku z powyższym konieczne jest ustalenie dodatku motywacyjnego dla pani dyrektor na okres od 3 maja do 31 sierpnia 2013 r.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-05-10 13:14:28
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-10 13:14:28

Strona odwiedzona 229 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.