Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

129 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 451/2013 z dnia 2013-05-16

w sprawie zmiany uchwały Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego

Na podstawie art. 32 ust 1 oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.; Dz. U. z 2002 r. Nr 23 poz. 220 Nr 62 poz. 558 Nr 113 poz. 984 Nr 153 poz. 1271 Nr 200 poz. 1688 Nr 214 poz. 1806; Dz. U. z 2003 r. Nr 162 poz. 1568; Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz. 1055; Dz. U. z 2007 r. Nr 173 poz. 1218; Dz. U. z 2008 r. Nr 180 poz. 1111 Nr 223 poz. 1458; Dz. U. z 2009 Nr 92 poz. 753 Nr 157 poz. 1241; Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146 Nr 40 poz. 230 Nr 106 poz. 675; Dz. U. z 2011 r. Nr 21 poz. 113, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887), w związku z załącznikiem nr 1 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego (Dz. U. z 2011 r. Nr 24 poz. 128), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. §1 otrzymuje brzmienie "W celu realizacji zadań samorządu powiatowego wynikających z Narodowego Programu Ochrony

 1. Zdrowia Psychicznego powołuje się zespół koordynujący w składzie:

 2. Piotr Ignaciuk - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - przewodniczący
 3. Anna Nikitińska - Wydział Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - zastępca przewodniczącego
 4. Marianna Kołodziejska - Nowicka - Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie - członek zespołu
 5. Bogusława Florek - Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy - członek zespołu
 6. Aneta Krajniak - Diagnosta i terapeuta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej - członek zespołu."

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan PodleśnyUZASADNIENIE

W związku z potrzebą powołania nowego, lokalnego, zespołu koordynującego zadania Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 - 2015, zaistniała konieczność zmiany Uchwały Nr 69/2011 Zarządu Powiatu z dnia 12 maja 2011 r. w sprawie powołania lokalnego zespołu koordynującego do realizacji zadań wynikających z Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego.

Do zadań zespołu należy przede wszystkim opiniowanie Lokalnego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego dla Powiatu Gryfińskiego na lata 2011 -2015 oraz zatwierdzanie sprawozdań za kolejne lata realizacji Programu.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha

data opublikowania: 2013-05-17 10:11:45
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-17 10:11:45

Strona odwiedzona 263 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.