Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 458/2013 z dnia 2013-05-29

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (Dz. U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 854), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 494 150,01 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 479 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 479 500,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 5 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 5 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,01 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,01 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 650,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 650,00 zł
  z tytułu realizacji zadań na podstawie porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego:
  dział 852-Pomoc społeczna - 6 000,00 zł
  rozdział 85295-Pozostała działalność - 6 000,00 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 494 150,01 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 600-Transport i łączność - 479 500,00 zł
  rozdział 60014-Drogi publiczne powiatowe - 479 500,00 zł
  dział 750-Administracja publiczna - 5 000,00 zł
  rozdział 75020-Starostwa powiatowe - 5 000,00 zł
  dział 758-Różne rozliczenia - 6 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 6 000,00 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 0,01 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 0,01 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 3 650,00 zł
  rozdział 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze - 3 650,00 zł

§ 2. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 412/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 415/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 416/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 421/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 425/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 428/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 434/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 436/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 441/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 442/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 443/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 445/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 447/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 455/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,
wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 5 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i Dyrektorowi Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gryfinie.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Komunikacji i Transportu, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie w rozdziale 75020-Starostwa powiatowe. W związku z awarią komputera w wydziale zwiększa się plan wydatków na zakupy inwestycyjne o 5 000,00 zł, z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem i drukarką-dysponent środków Kierownik Referatu Informatyki. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4390-Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, w związku z oszczędnościami po rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie planu transportowego-dysponent środków Naczelnik Wydziału Komunikacji i Transportu.
 2. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmiany dysponenta środków zaplanowanych w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, paragrafie 2919-Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości. Zgodnie ze zmianą dysponentem środków w tym paragrafie jest Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie i środków w kwocie 0,01 zł-Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie (zwrot niewykorzystanej w 2012 r. dotacji celowej na realizację projektu "Kobieta -atrakcyjny pracownik").
 3. Pismem mieszkanki Lubanowa, która w pożarze straciła cały swój dobytek. Zwiększa się z rezerwy ogólnej budżetu powiatu o 6 000,00 zł plan wydatków w dziale 852-Pomoc społeczna, z przeznaczeniem na pomoc dla poszkodowanej rodziny w formie dotacji celowej dla Gminy Banie.
 4. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w rozdziale 85403-Specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze. Zgodnie z zaleceniami Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy jednostka zleciła wykonanie robót obejmujących naprawę ogrodzenia, w związku z tym zmniejsza się o 3 650,00 zł plan wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków na wynagrodzenia bezosobowe.
 5. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Zarządzania Drogami, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków w rozdziale 60014-Drogi publiczne powiatowe. Zwiększa się plan wydatków: na zakup usług pozostałych o 100 000,00 zł, na zadanie inwestycyjne "Przebudowa, modernizacja nawierzchni dróg powiatowych" o 91 550,00 zł i na dotację celową dla Gminy Banie z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Banie o 287 950,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu planu wydatków: na dotacje dla gmin na zadania bieżące o 27 000,00 zł, na zadania bieżące o 80 000,00 zł i na inwestycję, która nie będzie realizowana w roku 2013 "Przebudowa ulicy Dworcowej pełniącej funkcję obwodnicy miasta Mieszkowice" w części wkładu własnego o 372 500,00 zł.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-05-29 15:27:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-29 15:27:01

Strona odwiedzona 280 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.