Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

131 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 459/2013 z dnia 2013-05-29

w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 249 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240, zmiany: Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 96, poz. 620, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 395/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 417/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 435/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 446/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 390/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie harmonogramu realizacji wydatków budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, załącznik otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się dysponentom budżetu Powiatu oraz Skarbnikowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w harmonogramie realizacji wydatków planowanych do sfinansowania w poszczególnych miesiącach roku, dokonuje się w związku z:

 1. Uchwałą nr 447/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 4 435,73 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zmniejsza się plan wydatków Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie o 0,01 zł (zmniejszenie transzy w maju),
  • zwiększa się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie o 4 435,73 zł (zwiększenie transzy w maju).
 2. Uchwałą nr 455/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zgodnie z którą:
  • zmniejsza się plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 20 832,60 zł (zmniejszenie niewykorzystanej transzy w styczniu),
  • zwiększa się plan wydatków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie o 20 832,60 zł (zwiększenie transzy w maju).
 3. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 8 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w czerwcu.
 4. Wnioskiem Dyrektora Centrum Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 21 844,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w sierpniu, październiku i listopadzie po 5 000,00 zł oraz w grudniu o 6 844,00 zł.
 5. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie, zgodnie z którym zmniejsza się niewykorzystane transze w styczniu o 45 000,00 zł, w marcu o 45 000,00 zł i w kwietniu o 345 000,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu transzy w maju o 54 199,99 zł i w czerwcu o 380 800,01 zł.
 6. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 8 000,00 zł, przy jednoczesnym zmniejszeniu niewykorzystanej transzy w kwietniu.
 7. Wnioskiem Dyrektora Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Chojnie, zgodnie z którym zmniejsza się o 67 217,59 zł niewykorzystaną transzę w marcu, przy jednoczesnym zwiększeniu transz w maju o 10 000,00 zł, w czerwcu i lipcu po 20 000,00 zł i we wrześniu o 17 217,59 zł.
 8. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się transzę w maju o 142 700,00 zł (środki dotyczące projektu "Polski technik żywienia mobilny na europejskim rynku pracy"), przy jednoczesnym zmniejszeniu transz w czerwcu o 137 500,00 zł i w październiku o 5 200,00 zł.
 9. Wnioskiem Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się o 30 000,00 zł transzę w maju, przy jednoczesnym zmniejszeniu transzy w lipcu.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-05-29 15:27:01
data ostatniej aktualizacji: 2013-05-29 15:27:01

Strona odwiedzona 204 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.