Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

134 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 468/2013 z dnia 2013-06-20

w sprawie oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o.

Na podstawie § 7 pkt. 6 umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r. Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. Powołuje się komisje do spraw oceny stanu technicznego i likwidacji majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego dzierżawionego przez Spółkę z o.o. "Szpital Powiatowy w Gryfinie", zwaną dalej komisją, w składzie:

 1. Agnieszka Turek - Naczelnik Wydziału Organizacyjnego - Przewodniczący komisji,
 2. Piotr Ignaciuk - Podinspektor w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego - Członek komisji,
 3. Wiktoria Bagińska - Inspektor w Wydziale Finansowo-Księgowym - Członek komisji,
 4. Małgorzata Szewczuk - Dyrektor Administracyjno-Techniczny Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Członek komisji,
 5. Gabriela Myślewska - Pracownik Administracji Szpitala Powiatowego w Gryfinie - Członek komisji.

§ 2. W pracach komisji bierze udział co najmniej trzech członków komisji.

§ 3.

 1. Zadaniem komisji jest ocena majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego wymienionego w załączniku Nr 1 do uchwały, a także dokonanie ich identyfikacji na podstawie oględzin, analizy dokumentów i prowadzonej ewidencji. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego, w którym przedstawia Zarządowi Powiatu ustalone dane oraz propozycję sposobu zagospodarowania.
 2. Na podstawie decyzji Zarządu Powiatu komisja przystępuje do faktycznej realizacji wskazanego przez Zarząd Powiatu sposobu zagospodarowania majątku ruchomego oraz sprzętu medycznego, na okoliczność którą sporządza protokół.

§ 4. Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności określonych w § 3, nie później jednak niż z dniem 31 lipca 2013 roku.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman Rataj
Członek Zarządu - Jan GładkowUZASADNIENIE

Zgodnie z postanowieniami umowy dzierżawy z dnia 06 kwietnia 2012 r. zawartej pomiędzy Powiatem Gryfińskim, w imieniu którego występuje Zarząd Powiatu w Gryfinie, a Spółką "Szpital Powiatowy w Gryfinie" Spółka z o.o., "(...) dzierżawca w terminie do 31 marca każdego roku przesyła do wiadomości wydzierżawiającego wykaz wydzierżawianych rzeczy ruchomych , które uległy zużyciu lub zostały wycofane z eksploatacji. Likwidacja tych rzeczy następuje po uzyskaniu zgody wydzierżawiającego i na koszt dzierżawcy".

W związku z powyższym zaistniała potrzeba powołania wspólnej komisji dla przedmiotowej kwestii i zagospodarowanie majątku w sposób wskazany przez Zarząd Powiatu w Gryfinie.

Sporządził:
Piotr Ignaciuk

Naczelnik Wydziału Gospodarki Nieruchomościami i Nadzoru Właścicielskiego
mgr Lucyna Zawierucha


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-06-20 14:26:47
data ostatniej aktualizacji: 2013-06-20 14:26:47

Strona odwiedzona 395 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.