Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

138 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 489/2013 z dnia 2013-07-18

w sprawie powołania komisji konkursowej do przeprowadzenia konkursu i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 36a ust. 2 i 6 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1) oraz § 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. Nr 60, poz. 373 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Powołuje się komisję konkursową do przeprowadzenia i wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie w składzie:

 1. przedstawiciele organu prowadzącego szkołę:
  • Wojciech Konarski - przewodniczący
  • Jerzy Miler - członek
  • Barbara Rawecka - członek
 2. przedstawiciele organu sprawującego nadzór pedagogiczny:
  • Agnieszka Stroynowska - członek
  • Marlena Kościńska - członek
 3. przedstawiciel Rady Pedagogicznej:
  • Jerzy Surdacki - członek
 4. przedstawiciel Rady Rodziców:
  • Anna Zawadzka - członek
 5. przedstawiciele zakładowych organizacji związkowych:
  • Beata Gorzelańczyk - członek
  • Ewa Dudar - członek

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz. U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941 poz. 979;

2 Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 254 poz. 1525.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

Z dniem 1 września 2013 r. będzie utworzony Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie. W związku z tym konieczne jest przeprowadzenie konkursu i wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora tej placówki.

Zgodnie z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 ze zm.) w przypadku szkół i placówek prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, zadania i kompetencje organu prowadzącego określone m.in. w art. 36a ust. 6 - wykonuje zarząd powiatu, tj. powołuje komisję konkursową w składzie:

 1. trzech przedstawicieli organu prowadzącego szkołę lub placówkę;
 2. dwóch przedstawicieli organu sprawującego nadzór pedagogiczny;
 3. po jednym przedstawicielu:
  1. rady pedagogicznej,
  2. rady rodziców,
  3. zakładowych organizacji związkowych, przy czym przedstawiciel związku zawodowego nie może być zatrudniony w szkole lub placówce, której konkurs dotyczy.

W związku z tym, podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-07-18 10:20:43
data ostatniej aktualizacji: 2013-07-18 10:20:43

Strona odwiedzona 468 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.