Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

140 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 493/2013 z dnia 2013-08-01

w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 36a ust. 1, 2 i 13 w związku z art. 5c pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256 poz. 2572 z późn. zm. 1) oraz § 8 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010 r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej (Dz. U. z 2010 r. Nr 60 poz. 373 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie ogłoszony i przeprowadzony w dniu 30 lipca 2013 r. na podstawie uchwały nr 489/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18 lipca 2013 r.

§ 2. W wyniku rozstrzygnięcia konkursu stanowisko dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie powierza się Pani Małgorzacie Wakuluk na okres 5 lat szkolnych od dnia 1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2018 r.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2004 r. Nr 273 poz. 2703, Nr 281 poz. 2781; Dz.U. z 2005 r. Nr 17 poz. 141, Nr 94 poz. 788, Nr 122 poz. 1020, Nr 131 poz. 1091, Nr 167 poz. 1400, Nr 249 poz. 2104; Dz. U. z 2006 r. Nr 144 poz. 1043, Nr 208 poz. 1532, Nr 227 poz. 1658; Dz. U. z 2007 r. Nr 42 poz. 273, Nr 80 poz. 542, Nr 115 poz. 791, Nr 120 poz. 818, Nr 180 poz. 1280, Nr 181 poz. 1292; Dz. U. z 2008 r. Nr 70 poz. 416, Nr 145 poz. 917, Nr 216 poz. 1370, Nr 235 poz. 1618; Dz. U. z 2009 r. Nr 6 poz. 33, Nr 31 poz. 206, Nr 56 poz. 458, Nr 157 poz. 1241, Nr 219 poz. 1705; Dz. U. z 2010 r. Nr 44 poz. 250, Nr 54 poz. 320, Nr 127 poz. 857, Nr 148 poz. 991; Dz. U. z 2011 r. Nr 106 poz. 622, Nr 112 poz. 654, Nr 205 poz. 1206, Nr 149 poz. 887, Nr 139 poz. 814; Dz. U. z 2012 r. poz. 941, poz. 979;

2 zmiana rozporządzenia została ogłoszona w Dz. U. z 2011 r. Nr 254, poz.1525.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu Powiatu - Jerzy Miler
Członek Zarządu Powiatu - Jan Gładkow
Członek Zarządu Powiatu - Jan Podleśny
Członek Zarządu Powiatu - Roman RatajUZASADNIENIE

W związku z prowadzonymi działaniami zmierzającymi do racjonalizacji sieci szkół i placówek oświatowych na terenie powiatu gryfińskiego z dniem 31 sierpnia 2013 r. zakończy swoją działalność Zespół Szkół Specjalnych w Gryfinie, a z dniem 1 września 2013 r. rozpocznie funkcjonowanie nowa jednostka oświatowa o nazwie Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

W związku z tym konieczne było ogłoszenie konkursu na stanowisko dyrektora nowo tworzonej jednostki organizacyjnej Powiatu Gryfińskiego. Zarząd Powiatu w Gryfinie rozpoczął przewidziane prawem oświatowym procedury. Komisja konkursowa w toku postępowania konkursowego w dniu 30 lipca 2013 r. wyłoniła kandydata na stanowisko dyrektora ww. jednostki.

Wobec powyższego zasadne jest podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia konkursu na dyrektora szkoły oraz powierzenia Pani Małgorzacie Wakuluk stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Zgodnie z art. 36a ust. 13 ustawy o systemie oświaty stanowisko dyrektora szkoły powierza się na okres 5 lat szkolnych.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień

data opublikowania: 2013-08-01 14:57:56
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-01 14:57:56

Strona odwiedzona 393 razy
Inf. przygotowana przez: Edyta Rybacka
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.