Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

141 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 496/2013 z dnia 2013-08-08

w sprawie upoważnienia dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie

Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm.) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.1), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Upoważnia się Panią Małgorzatę Wakuluk, dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie do składania oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.
 2. Treść i zakres upoważnienia określa załącznik nr 1 do uchwały.
 3. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, udziela się na czas nieokreślony. Wygasa ono z chwilą cofnięcia upoważnienia albo ustania stosunku pracy.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 96 poz. 620, Nr 238 poz. 1578, Nr 257 poz. 1726; z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 291 poz. 1707, Nr 240 poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548;

 1. Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
 2. Członek Zarządu - Jerzy Miler
 3. Członek Zarządu - Jan Gładkow
 4. Członek Zarządu - Jan Podleśny
 5. Członek Zarządu - Roman Rataj


UZASADNIENIE

W związku z powierzeniem Pani Małgorzacie Wakuluk stanowiska dyrektora Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie od dnia 1 września 2013 r., zasadne jest udzielenie upoważnienia do składanie oświadczeń woli związanych z prowadzeniem bieżącej działalności nowo zakładanej jednostki organizacyjnej powiatu - Zespołu Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-08-12 15:28:13
data ostatniej aktualizacji: 2013-08-12 15:28:13

Strona odwiedzona 200 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Marcin Konopnicki

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.