Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 507/2013 z dnia 2013-09-12

w sprawie udzielenia pełnomocnictwa dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie

Na podstawie art. 33 i art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn. zm. 1) w związku z art. 261 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm. 2), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1.

 1. Udziela się pełnomocnictwa Pani Jolancie Majewskiej - dyrektorowi Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, do realizacji projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez zmodernizowany system doskonalenia nauczycieli w powiecie gryfińskim" - w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół" - a także do składania oświadczeń woli w imieniu Powiatu Gryfińskiego związanych z jego realizacją.
 2. Realizacja projektu, o którym mowa w ust. 1 prowadzona będzie w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie.
 3. Treść i zakres pełnomocnictwa określa załącznik nr 1 do uchwały.
 4. Pełnomocnictwa udziela się na okres niezbędny do realizacji projektu oraz jego rozliczenia. Pełnomocnictwo traci moc z upływem czasu na jaki zostało udzielone lub z dniem rozwiązania umowy o pracę z osobą, której pełnomocnictwa udzielono.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz.645;
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938;

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Powiat Gryfińskie przystąpił w roku 2011 do projektu pn. "Bezpośrednie wsparcie rozwoju szkół poprzez wdrożenie zmodernizowanego systemu doskonalenia nauczycieli". Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie aplikowała o środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet III "Wysoka jakość systemu oświaty", Działanie 3.5 - "Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół".

Kompleksowe wspomaganie rozwoju szkół ma być nowym zadaniem oświatowym samorządów powiatowych, a udział w projekcie wdrożeniowym ma pomóc w dobrym przygotowaniu się do realizacji nowych zadań, zarówno pod kątem merytorycznym, jak i organizacyjnym.

Wartość projektu wynosi 1 143 551,80 złotych. Projekt został przyjęty do realizacji. Udział w projekcie nie wymaga wkładu własnego i jest finansowany w całości ze środków unijnych.

W imieniu Powiatu Gryfińskiego projekt realizuje Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Gryfinie. W związku z tym, konieczne jest udzielenie pełnomocnictwa do realizacji przedmiotowego projektu.

Naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki
mgr Elżbieta Lorenowicz-Bień


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-09-12 14:42:50
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12 14:42:50

Strona odwiedzona 272 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.