Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 510/2013 z dnia 2013-09-12

w sprawie zmiany uchwały nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 247 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r., poz. 938) oraz § 4 uchwały nr XXVI/202/2013 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok, Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok:

 1. paragraf 3 otrzymuje brzmienie "Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z wyjątkiem załącznika nr 8, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r."
 2. załącznik nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały,
 3. załącznik nr 5 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
 4. załącznik nr 7 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 3.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą prostują błędy pisarskie w załącznikach do uchwały nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok.

W załączniku nr 5 (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie) ujęto dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85311-Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, paragrafie 0920-Pozostałe odsetki, w kwocie 13,00 zł i w załączniku nr 7 (Powiatowy Urząd Pracy w Gryfinie) ujęto dochody w dziale 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, rozdziale 85395-Pozostała działalność, paragrafie 2007-Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 28 704,67 zł oraz paragrafie 2009- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, w kwocie 5 065,53 zł. Dochody te powinny być ujęte w załączniku nr 1 (Starostwo Powiatowe w Gryfinie).

Zmiana paragrafu 3 o zapis "z wyjątkiem załącznika nr 8, który wchodzi w życie z dniem 01 września 2013 r." jest konieczny, gdyż nowa jednostka Zespół Szkół Specjalnych w Nowym Czarnowie rozpoczęła działalność z dniem 01.09.2013 r.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-09-12 15:12:20
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12 15:12:20

Strona odwiedzona 255 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.