Strona główna biuletynu
Wyszukiwarka
Formularz wyszukiwania
Menu główne
 • Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Elektroniczna Skrzynka Podawcza Systemu Pojazd i Kierowca
 • Dzienniki ustaw
 • Monitor polski
 • Komunikacja w języku migowym
 • Rejestr Informacji o Środowisku
 • WebEWID Powiat Gryfiński
 • Portal Mapowy - dystrybucja danych o budynkach
 • Budowlane_ABC
 • Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Gryfinie
 • Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Gryfinie
 • Dom Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie
Treść główna

Akty prawa miejscowego

Uchwały

IV Kadencja Odrodzonego Samorządu Powiatowego
21.11.2010 - 21.11.2014

145 posiedzenie Zarządu Powiatu

Uchwała Zarządu Powiatu
nr 511/2013 z dnia 2013-09-12

w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok

Na podstawie art. 222 ust. 4, art. 247 ust. 1 i art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885, zmiany: Dz. U. z 2013 r. poz. 938) oraz § 10 pkt 1 uchwały nr XIX/154/2012 Rady Powiatu w Gryfinie z dnia 20.12.2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok (Dz. U. Woj. Zach. z 2013 r. poz. 854), Zarząd Powiatu w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu powiatu o kwotę - 68 000,00 zł
z tytułu realizacji zadań zleconych:
dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 68 000,00 zł
rozdział 01095-Pozostała działalność - 68 000,00 zł

§ 2.

 1. Zwiększa się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 240 221,56 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 801-Oświata i wychowanie - 20 338,01 zł
  rozdział 80130-Szkoły zawodowe - 20 338,01 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 5 733,41 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 5 733,41 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 423,60 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 423,60 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 13 758,94 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 13 758,94 zł
  dział 926-Kultura fizyczna - 7 000,00 zł
  rozdział 92601-Obiekty sportowe - 7 000,00 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 010-Rolnictwo i łowiectwo - 68 000,00 zł
  rozdział 01095-Pozostała działalność - 68 000,00 zł
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81 640,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 81 640,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 327,60 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 327,60 zł
 2. Zmniejsza się wydatki budżetu powiatu o kwotę - 172 221,56 zł
  z tytułu realizacji zadań własnych:
  dział 758-Różne rozliczenia - 7 000,00 zł
  rozdział 75818-Rezerwy ogólne i celowe - 7 000,00 zł
  dział 801-Oświata i wychowanie - 20 338,01 zł
  rozdział 80195-Pozostała działalność - 20 338,01 zł
  dział 852-Pomoc społeczna - 5 733,41 zł
  rozdział 85202-Domy pomocy społecznej - 5 733,41 zł
  dział 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 43 423,60 zł
  rozdział 85395-Pozostała działalność - 43 423,60 zł
  dział 854-Edukacyjna opieka wychowawcza - 13 758,94 zł
  rozdział 85406-Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne - 1 040,00 zł
  rozdział 85495-Pozostała działalność - 12 718,94 zł
  z tytułu realizacji zadań zleconych:
  dział 754-Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 81 640,00 zł
  rozdział 75411-Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej - 81 640,00 zł
  dział 851-Ochrona zdrowia - 327,60 zł
  rozdział 85156-Składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz świadczenia dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego - 327,60 zł

§ 3. W uchwale nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, zmienionej:

uchwałą nr 384/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 17.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 391/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 24.01.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 394/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 31.01.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 400/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 412/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 415/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 416/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.02.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 421/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 07.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 425/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 14.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 428/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 21.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 434/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 436/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 28.03.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 441/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 442/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 11.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 443/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.04.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 445/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.04.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 447/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 455/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 16.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 458/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.05.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 467/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 06.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 472/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 20.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 476/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 477/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.06.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 483/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 04.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 490/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 18.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 491/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 25.07.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 494/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 01.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 500/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 08.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 501/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 27.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 502/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany budżetu powiatu na 2013 rok oraz zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok,

uchwałą nr 503/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 29.08.2013 r. w sprawie zmiany uchwały nr 378/2013 Zarządu Powiatu w Gryfinie z dnia 10.01.2013 r. w sprawie wykonania uchwały budżetowej Powiatu Gryfińskiego na 2013 rok, wprowadza się następujące zmiany:

 1. w załączniku nr 1 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały,
 2. w załączniku nr 2 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
 3. w załączniku nr 3 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały,
 4. w załączniku nr 6 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały,
 5. w załączniku nr 9 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 5 do niniejszej uchwały,
 6. w załączniku nr 11 wprowadza się zmiany jak w załączniku nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Gryfińskiemu i kierownikom jednostek określonych w załącznikach od 2 do 6.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Zarządu - Wojciech Konarski
Członek Zarządu - Jerzy Miler
Członek Zarządu - Jan Gładkow
Członek Zarządu - Jan Podleśny
Członek Zarządu - Roman RatajUZASADNIENIE

Zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się w związku z:

 1. Zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego nr 488/2013 z dnia 30.08.2013 r. w sprawie zmian w budżecie środków krajowych na 2013 r., zgodnie z którym zwiększa się plan dochodów i wydatków powiatu w dziale 010-Rolnictwo i łowiectwo, rozdziale 01095-Pozostała działalność o 68 000,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu utrzymania melioracji wodnych szczegółowych, w tym na konserwację rowów melioracji szczegółowej Skarbu Państwa. Dysponent środków- Naczelnik Wydziału Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa.
 2. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 801-Oświata i wychowanie plan wydatków jednostki o 20 338,01 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych i odprawy emerytalnej.
 3. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian o 35 259,72 zł w planie wydatków dotyczących projektu "Kreatywni i kompetentni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 4. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian (w związku z aneksem do umowy) o 8 163,88 zł w planie wydatków dotyczących projektu "Kreatywni i kompetentni" realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
 5. Wnioskiem Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 852-Pomoc społeczna plan wydatków jednostki o 5 733,41 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
 6. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy celowej w dziale 854-Edukacyjna opieka wychowawcza plan wydatków jednostki o 12 718,94 zł, z przeznaczeniem na wypłatę nagród jubileuszowych.
 7. Wnioskiem Dyrektora Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków jednostki w rozdziale 85406-Poradnie psychologiczno- pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne. Zmniejsza się o 1 040,00 zł niewykorzystane środki w paragrafie 4040-Dodatkowe wynagrodzenie roczne, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4170-Wynagrodzenia bezosobowe, z przeznaczeniem na wynagrodzenie lekarzy specjalistów biorących udział w posiedzeniach zespołów orzekających.
 8. Wnioskiem Naczelnika Wydziału Remontów, Inwestycji i Zamówień Publicznych, zgodnie z którym zwiększa się z rezerwy ogólnej plan wydatków Starostwa Powiatowego w Gryfinie o 7 000,00 zł, z przeznaczeniem na wykonanie monitoringu wizyjnego na terenie boiska przy ZSP nr 1 w Chojnie- zadanie inwestycyjne: Budowa boiska sportowego przy ZSP nr 1 w Chojnie.
 9. Wnioskiem Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Chojnie, zgodnie z którym zwiększa się plan wydatków na zadania zlecone w dziale 851-Ochrona zdrowia o 327,60 zł, z przeznaczeniem na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za uczniów, którzy nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Jednocześnie zmniejsza się plan wydatków Domu Pomocy Społecznej w Nowym Czarnowie, jednostka do końca roku nie wykorzysta zaplanowanych środków na ubezpieczenia zdrowotne za dzieci przebywające w jednostce.
 10. Wnioskiem Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Gryfinie, zgodnie z którym dokonuje się zmian w planie wydatków dotyczących wynagrodzeń o 81 640,00 zł. Zmniejsza się plan wydatków w paragrafie 4050-Uposażenie żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy o 47 802,00 zł i w paragrafie 4070-Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych oraz nagrody roczne dla funkcjonariuszy o 33 838,00 zł, przy jednoczesnym zwiększeniu planu wydatków w paragrafie 4060-Pozostałe należności żołnierzy zawodowych oraz funkcjonariuszy, z przeznaczeniem na odprawę emerytalną dla funkcjonariusza.

Skarbnik Powiatu
dr Izabela Świderek


Załączniki do uchwały:

data opublikowania: 2013-09-12 15:12:20
data ostatniej aktualizacji: 2013-09-12 15:12:20

Strona odwiedzona 198 razy
Inf. przygotowana przez: Magdalena Romankiewicz
Inf. wprowadzona przez: Wojciech Sztanga

Pobierz Adobe Reader z www.adobe.com

Pobierz Adobe Reader
Program jest niezbędny do przeglądania
niektórych treści zawartych w serwisie.